Rukovaoc građevinskih mašina

Potreban broj radnika: 2

Web stranica senhat.doo

Rad na građevinskim radnim mašinama rovokopač(bager na točkovima) ili  skip(kombinirka)

 

Obavezni uslovi:

-da posjeduje opću zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za krivično djelo
-da mu kod ranijeg poslodavca nije prestao radni odnos zbog disciplinske mjere

Dodatni uslovi:

-samostalnost i odgovornost u radu
-komunikativnost, proaktivnost, spremnost na timski rad
-odgovorno postupanje sa opremom
-spremnost rada na terenu

-da se nalazi na birou za zapošljavanje prije 21.12.2019.godine.

 

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Na kontakt telefon
 • Poštom na adresu poslodavca
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Datum i vrijeme razgovora sa kandidatima: 26. Mar 2020.
  Kontakt osoba: Harun Nekic
  Kontakt telefon: 033/764-405, 061/932-807
  Kontakt email: senhatdoo@gmail.com

  About Author

  Connect with Me: