Fizički radnik (NK)

Potreban broj radnika: 1

Web stranica senhat.doo

– Obavlja poslove na koje ga rasporedi odgovorna osoba ( utovar, istovar, kopanje, zemljani radovi, priprema tla, sadnja biljnog materijala i slično).

Obavezni uslovi:

-da posjeduje opću zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za krivično djelo
-da mu kod ranijeg poslodavca nije prestao radni odnos zbog disciplinske mjere

 

Dodatni uslovi:

-komunikativnost, proaktivnost, spremnost na timski rad
-odgovorno postupanje sa opremom
-spremnost rada na terenu

 

 

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Na kontakt telefon
 • Poštom na adresu poslodavca
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Datum i vrijeme razgovora sa kandidatima: 30. Nov 2020.
  Kontakt osoba: Harun
  Kontakt telefon: 033/764-405, 061/932-807
  Kontakt email: senhatdoo@gmail.com

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Connect with Me: