Projektant vrtne i pejsažne arhitekture

Potreban broj radnika: 1
 • Sarajevo
 • jan 27, 2020

Web stranica senhat.doo

 • Radi samostalno ili timski na projektovanju vrtova, otvorenih prostora zelenila, parkova, vrtno-parkovskih objekata i opreme.
 • Organizuje proizvodnju sadnica ukrasnog drveća, žbunja i cvijeća za potrebe pejzažnog i hortikulturnog uređenja.
 • Organizuje radove na podizanju različitih kategorija zelenih prostora.
 • Organizuje radove na njegovanju i zaštiti zelenila.
 • Radi na zaštiti ukrasnih biljaka od bolesti i štetočina, tokom proizvodnog procesa i na različitim kategorijama zelenih prostora.
 • Radi na poslovima zaštite prirode i životne sredine.
Obavezni uslovi:
 • VSS – Šumarski fakultet, smjer pejzažna arhitektura ili slično;
 • poznavanje engleskog jezika i softvera za projektovanje;
 • iskustvo u uređivanju vrtova i zelenih površina
 • organizacione vještine, kreativno razmišljanje, tehničke i manipulativne vještine
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za krivično djelo
 • da mu kod ranijeg poslodavca nije prestao radni odnos zbog disciplinske mjere
Dodatni uslovi:
 • komunikativnost, proaktivnost, spremnost na timski rad
 • spremnost rada na terenu
 • da se nalazi na birou za zapošljavanje prije 21.12.2019.godine.
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Na kontakt telefon
 • Poštom na adresu poslodavca
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Datum i vrijeme razgovora sa kandidatima: 28. Jan 2020.
  Kontakt osoba: Harun
  Kontakt telefon: 033/764-405, 061/932-807
  Kontakt email: senhatdoo@gmail.com

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Connect with Me: