SLUŽBENIK U KNJIGOVODSTVU-PRIPRAVNIK

Potreban broj radnika: 1
  • Sarajevo
  • okt 31, 2023

AC Rems d.o.o. Sarajevo

  • Izrađuje kalkulacije i fakture, popunjava sve poslovne knjige za klijente društva predviđene zakonom, popunjava sve obrasce, prijave i izvještaje za klijente društva, sortira i odlaže finasijsku i administrativnu dokumentaciju u za to predviđenim registratorima, vrši knjiženja po važećem kontnom planu, obavlja ostale administrativne poslove
Obavezni uslovi:
  • VSS
  • Poznavanje rada na računaru
  • Bez radnig iskustva
Potrebno radno iskustvo:
Bez radnog iskustva
Kontakt telefon: 062183474
Kontakt email: acrems@bih.net.ba

About Author

Connect with Me: