Voditelj za sigurnost i nadzor bolničkog okruženja (m/ž)

Potreban broj radnika: 1
  • Sarajevo
  • Prijave su zatvorene

Web stranica USZ DOM FAMILIA

"Familia" je medicinska ustanova koja pruža dugotrajni smještaj

Ko smo mi?

“Familia” je socijalno medicinska ustanova koja pruža dugotrajni smještaj njegu i rehabilitaciju pacijentima nakon moždanog udara, loma kuka, pacijentima sa neurokognitivnim poremećajima, te pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb.

Koja je naša kultura?

Ustanovu Familia karakteriše kultura “pacijent je najvažniji”.

Da bi smo ostvarili ovaj cilj pružamo vrhunski smještaj, opštu i medicinsku njegu i rehabilitaciju, a porodicama sigurnost da su im najmiliji u najboljim rukama, kao i zadovoljstvo da su za svoje najbliže učinili najbolje kad im je najpotrebnije.

Koji su naši rezultati?

Vrhunske rezultate u njezi i rehabilitaciji omogućuje posvećen tim od preko 60 uposlenih. Pored motivirajućeg okruženja, najveće zadovoljstvo uposlenima su činjenica da ostvarenjem ciljeva njege i rehabilitacije unapređujemo kvalitet života pacijentima i njihovim porodicama. Naš najvažniji rezultat je zadovoljstvo naših korisnika.

Kako dostižemo visoke standarde i rezultate?

Da bi smo ostvarili vrhunske standarde, svi uposleni su u kontinuiranom procesu edukacije, za šta koristimo usluge najboljih naših i internacionalnih edukatora.

 

Opis pozicije:

Voditelj za sigurnost i nadzor bolničkog okruženja odgovoran je za implementaciju, održavanje i nadzor tehnoloških sistema koji osiguravaju sigurnost pacijenata, osoblja i posjetitelja u specijalnoj bolnici. Uloga obuhvaća sljedeće ključne odgovornosti:

Nadzor i upravljanje sigurnosnim sistemima:

Voditelj nadgleda sve sigurnosne kamere i senzore unutar bolnice, osiguravajući da su učinkovito postavljeni i ispravno funkcioniraju. To uključuje praćenje i analizu videozapisa, upravljanje postavkama senzora, te osiguravanje da svi sistemi budu operativni.

Odgovor na incidente:

U hitnim situacijama ili incidentima, voditelj brzo reagira na upozorenja i obavještava relevantno osoblje, uključujući sigurnosno osoblje i upravu bolnice. Također je odgovoran za koordinaciju s hitnim službama ako je potrebno.

Kontrola pristupa:

Voditelj implementira i upravlja sistemima kontrole pristupa koji koriste tehnologiju umjetne inteligencije (AI) za prepoznavanje i identifikaciju osoblja i posjetitelja. Ovo uključuje pristup korištenjem biometrijskih podataka, identifikacijskih kartica i drugih metoda.

Sigurnosna obuka osoblja:

Voditelj surađuje s odjelom ljudskih resursa kako bi osigurao da osoblje bude educirano o sigurnosnim postupcima i korištenju sigurnosnih sistema, uključujući kamere i senzore.

Tehnička podrška i održavanje:

Voditelj održava i ažurira tehničku opremu, uključujući kamere, senzore, računalne sisteme i softver, kako bi osigurao da sve funkcioniše bez problema.

Saradnja s drugim odjelima:

Voditelj često sarađuje s odjelima poput informacijske tehnologije, sigurnosti, bolničke administracije i odjela za infrastrukturu kako bi osigurao integraciju sigurnosnih sistema s drugim operativnim sistemima bolnice.

Pratiti i implementirati sigurnosne standarde:

Voditelj je odgovoran za praćenje najnovijih sigurnosnih standarda i praksi u zdravstvenoj industriji te osigurava da bolnica ispunjava ove standarde.

Izvještavanje i dokumentacija:

Voditelj održava detaljne zapise o svim događajima i incidentima te priprema izvješća o sigurnosti za bolničku upravu.

Voditelj za sigurnost i nadzor bolničkog okruženja igra ključnu ulogu u osiguravanju sigurnosti u specijalnoj bolnici i minimiziranju rizika. Potrebno je da ta osoba bude dobro obučena, odgovorna i kompetentna u upravljanju kompleksnim sigurnosnim sistemima i tehnologijom umjetne inteligencije.

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
Kontakt email: hr@familia.ba

About Author

Ivana Omeragić

"Familia" je medicinska ustanova koja pruža dugotrajni smještaj

Connect with Me: