Ida Hadzimuratovic

Srednje obrazovanje

PROGRAM RADA JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2018. godinu

Program rada JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2018. godinu možete preuzeti OVDJE!

Program rada JU SZZKS za 2018. godinu

Razmjena iskustava u polju primjene individualnih planova zapošljavanja sa predstavnicima Filijale Šabac

U sklopu dvodnevne studijske posjete Nacionalnoj službi za zapošljavanje Republike Srbije, a o kojoj smo prethodno i izvještavali, realizovana je posjeta Filijali Šabac s ciljem razmjene iskustava u polju primjene Individualnih planova zapošljavanja.  (više…)

Studijska posjeta Nacionalnoj službi za zapošljavanje Srbije – posjeta Filijali Beograd

U sklopu dvodnevne studijske posjete Nacionalnoj službi za zapošljavanje Republike Srbije, delegacija Bosne i Hercegovine je na temu savjetodavnih usluga i konkretne primjene savjetodavnih aktivnosti razgovarala sa predstavnicima Filijale Beograd. (više…)

Reformski paket: Predstavnici javnih službi za zapošljavanje ove sedmice u posjeti Nacionalnoj službi za zapošljavanje Srbije

Nacionalna Služba za zapošljavanje Republike Srbije – Filijala Beograd ove će sedmice biti domaćin posjete predstavnika javnih službi za zapošljavanje i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji uz podršku Vlade Švajcarske organizuje studijsku posjetu. (više…)

Radionica za studente: Prava i obaveze nezaposlenih osoba

Jučer je u prostorijama JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo -Biro za zapošljavanje Centar održana prva od predviđene dvije radionice za studente završnih godina fakulteta, a na temu  karijerno usmjeravanje i savjetovanje. (više…)

Profesionalno informisanje i savjetovanje učenika završnih razreda Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje

Na poziv Škole za srednje, stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, organizovana je i realizovana jednodnevna radionica za učenike ove škole, a u skladu sa zakonskim nadležnostima. Namjena  radionice je  da  se ovoj populaciji učenika pruže adekvatne informacije o tržištu rada i pravilnom izboru zanimanja.  (više…)

Uspješna priča: Radim posao koji sam kroz svoje studiranje priželjkivala

Aktivnim traženjem posla i uz podršku Kluba za traženje posla u okviru Biroa za zapošljavanje Vogošća mlada inžinjerka Amele Subašić uspjela je pronaći posao. Pročitajte njenu kratku priču koja svjedoči kako stručna savjetodavna podrška daje rezultate i pomaže da se nezaposlene osobe što prije integrišu na tržištu rada. (više…)

JAVNI POZIV INSTITUCIJAMA, ORGANIZACIJAMA I POSLODAVCIMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SLUŽBA U ZAJEDNIČKIM PROJEKTIMA 2018

JAVNI POZIV institucijama, organizacijama i poslodavcima da se prijave za učešće u Programu služba u zajedničkim projektima 2018 zajedno sa aplikacijom, možete preuzeti OVDJE.   (više…)

OBAVIJEST

Obavještavamo  nezaposlene osobe i poslodavce iz Kantona Sarajevo da će 15.5.2018. godine u 8 sati  biti objavljen drugi javni poziv  Federalnog zavoda za zapošljavanje za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018, a 16.5.2018. godine u 8 sati drugi javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018. (više…)