Ida Hadzimuratovic

Specijalna bolnica

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

JAVNI POZIV poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica zajedno sa aplikacijom  za prijavu na isti  možete preuzeti OVDJE.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUBVENCIONIRANJA DIJELA JAVNIH PRIHODA “TRGOVCA POJEDINCA”

JAVNI POZIV za učešće u Programu subvencioniranja dijela javnih prihoda “Trgovca pojedinca” zajedno sa aplikacijom za prijavu na isti možete preuzeti OVDJE. 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE IT PROGRAMERA ZA POZNATOG POSLODAVCA

JAVNI POZIV poslodavcima da se prijave za učešće u Programu obuke IT programera za poznatog poslodavca zajedno sa aplikacijom za prijavu na isti, možete preuzeti OVDJE. 

Obavijest o poništenju javnih poziva

Obavještavamo vas da se poništava javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu učešća u Programu sufinansiranja samozapošljavanja “Trgovac pojedinac” objavljen u dnevnom listi “Dnevni avaz” dana 08.05.2018. godine  i na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo dana 07.05.2018. godine,  te javni pozivi nezaposlenim osobama objavljeni u dnevnim listovima “Oslobođenje” i “Dnevni avaz” i web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za Program obuke nezaposlenih osoba za samozapošljavanje od 15.11.2017. godine, te javni poziv za Program obuke za socijalno osjetljive kategorije nezaposlenih osoba objavljen dana 08.06.2017. godine i  dana 15.11.2017. godine.  (više…)

PONIŠTENJE JAVNIH POZIVA

Poništava se se javni pozivi nezaposlenim osobama za prijavu učešća u Programu sufinansiranja samozapošljavanja “Trgovac pojedinac” objavljen u dnevnom listi “Dnevni avaz” dana 08.05.2018. godine  i na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo dana 07.05.2018. godine.

Poništava se javni pozivi nezaposlenim osobama objavljen u dnevnim listovima “Oslobođenje” i “Dnevni avaz” i web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za Program obuke nezaposlenih osoba za samozapošljavanje od 15.11.2017. godine.

Poništava se javni poziv za Program obuke za socijalno osjetljive kategorije nezaposlenih osoba objavljen u dnevnim listovima “Dnevni avaz” i “Oslobođenje” i na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo  dana 08.06.2017. godine i  dana 15.11.2017. godine 

Poništenje javnih poziva možete preuzeti OVDJE

YEP Inkubator poslovnih ideja: Partnerstvo + sinergija + zajednički ciljevi=11 poslovnih ideja u Općini Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo je jedna od tri općine Grada Sarajeva (pored Novog Grada Sarajevo i Općine Centar) koje su se odlučile da u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švajcarske preduzme korake na unapređenju preduzetništva u svojim lokalnim zajednicima.  (više…)

YEP inkubator poslovnih ideja u Ilijašu

Budući poduzetnici, najbolji  među onima koji su učestvovali u Inkubatoru poslovnih ideja u Općini Ilijaš danas su prezentovali svoje poslovne ideje te će u narednom periodu dobiti priliku da ostvare dalju podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP).  (više…)

Objavljen Javni poziv nezaposlenim osobama za Program obuke za rad na računaru

Ovim putem obavještavamo sve nezaposlene osobe da je na osnovu Sporazuma potpisanog između Općine Novi Grad Sarajevo i partnera na Projektu “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, gdje su projektni partneri Udruženje Centar za razvoj socijalnog poduzetništva i JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za potrebe realizacije Programa obuke nezaposlenih osoba objavljen Javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu učešća u Programu obuke za rad na računaru.  (više…)

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE ZA RAD NA RAČUNARU – rok za prijavu istekao

Na osnovu Sporazuma br. 02/03-14-14556/17 – III potpisanog između Općine Novi Grad Sarajevo i partnera na Projektu “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, projektni partneri Udruženje Centar za razvoj socijalnog poduzetništva i JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za potrebe realizacije Programa obuke nezaposlenih osoba, o b j a v l j u j u: (više…)