Potpisani ugovori sa poslodavcima putem kojih će 1,571 nezaposlenih osoba dobiti posao

Danas je u prostorijama Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo upriličeno potpisivanje ugovora povodom nedavno objavljenih usvojenih listi poslodavaca na web stranici Službe. Radi se o Programima sufinansiranja zapošljavanja „Posao za sve“ u kojem će se angažovati 771 nezaposlena osoba i Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS biti zaposleno 800 osoba sa evidencije nezaposlenih.

Ugovore sa poslodavcima ispred Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo potpisao je v.d. direktor Muhamed Bekto.

U spomenutim Programima ukupno su  izdvojena sredstva u iznosu od 10.920.272,00 KM za 1,571 osobu sa evidencije nezaposlenih.

Prisutni su se složili kako su ovi programi dobar primjer i kako treba nastaviti primjerom dobre prakse, ističući kako je zajednički cilj smanjenje broja nezaposlenih, odnosno povećanje stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo.

PONOVNI JAVNI POZIV ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA DOKTORA MEDICINE

PONOVNI JAVNI POZIV zdravstvenim ustanovama da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine, možete preuzeti OVDJE.

APLIKACIJU za prijavu učešća u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine, preuzmite OVDJE. 

 

Datum isteka Javnog poziva: 09.05.2019. godine

Usvojene liste poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranje zapošljavanje pripravnika VSS i VŠS po Javnom pozivu od 11.02.2019. godine i sredstvima iz Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018.godini i 2019. godini

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranje zapošljavanje pripravnika VSS i VŠS  po Javnom pozivu od 11.02.2019. godine i sredstvima iz Programa mjera za podsticaj zapošljavanja  i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018.godini i 2019.godini možete preuzeti OVDJE. 

Lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće uProgramu sufinansiranje zapošljavanje pripravnika VSS i VŠS  po Javnom pozivu od 11.02.2019. godine i sredstvima iz Programa mjera za podsticaj zapošljavanja  i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018.godini i 2019.godini možete preuzeti OVDJE. 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Usvojene liste poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 11.02.2019.godine i sredstvima iz Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018.godini i 2019.godini

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 11.02.2019.godine i sredstvima iz Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018.godini i 2019.godini možete preuzeti OVDJE. 

Lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 11.02.2019.godine i sredstvima iz Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018.godini i 2019.godinimožete preuzeti OVDJE. 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

 

Klub za traženje posla nastavlja sa aktivnostima

Obuka za nezaposlene osobe u Klubu za traženje posla od ponedjeljka, 15. aprila nastavlja sa radom u svim općinskim biroima.

(više…)

Isplata novčane naknade

Obavještavamo vas da je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo izvršila uplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za mjesec mart, u petak, 05.04.2019. godine.

Edukacija iz oblasti turizma sa fokusom na prirodno i kulturno-historijske vrijednosti u KS

P O Z I V 

 EDUKACIJA IZ OBLASTI TURIZMA S FOKUSOM NA

PRIRODNE I KULTURNO – HISTORIJSKE VRIJEDNOSTI U KANTONU SARAJEVO

 

Oglas-za-edukaciju-iz-oblasti-turizma

Poziv Privredne komore KS nezaposlenim osobama na edukaciju iz oblasti turizma

 

EDUKACIJA IZ OBLASTI TURIZMA S FOKUSOM NA PRIRODNE I KULTURNO – HISTORIJSKE VRIJEDNOSTI U KANTONU SARAJEVO

Privredna komora Kantona Sarajevo, uz podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, organizira besplatnu edukaciju iz oblasti turizma s fokusom na prirodne i kulturno –historijske vrijednosti u Kantonu Sarajevo.

Obuka je namijenjena nezaposlenim osobama do 30 godina starosti, koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

  • Minimalno srednja stručna sprema
  • Nezaposlena osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje
  • Aktivno poznavanje jednog stranog jezika;
  • Mjesto prebivališta u Kantonu Sarajevo;

 

Desetodnevna obuka se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela, sa organizovanim obilaskom značajnijih turističkih lokaliteta i institucija. Broj mjesta je ograničen na 30 učesnika. Svim kandidatima koji uspješno završe obuku,  uz upute i pojašnjenja,  bit će omogućeno da kroz ovaj projekat polažu  ispit za turističkog vodiča na nivou Federacije BiH.

Zainteresovane osobe svoju prijavu, uz dokaze o ispunjenju navedenih kriterija, trebaju predati najkasnije do 8. aprila 2019. godine, putem pošte ili lično u Privrednu komoru Kantona Sarajevo (Ulica La Benevolencija broj 8).

Sve dodatne informacije možete dobiti u Privrednoj komori Kantona Sarajevo:

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU JAVNIH RADOVA-istekao

JAVNI POZIV poslodavcima da se prijave za učešće u Programu javnih radova možete preuzeti OVDJE. 

Aplikaciju za prijavu možete preuzeti OVDJE