• Naša politika kvaliteta je da poslovni procesi budu usmjereni na sticanje povjerenja i zadovoljstva svih zainteresiranih strana
  • Naš rad se temelji na zakonitom, nediskriminirajućem, stručnom i učinkovitom sprovođenju svih poslovnih aktivnosti
  • Naše opredjeljenje je stalno poboljšanje efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom

    Našu Politiku kvaliteta ćemo ostvariti

  • Primjenom savremenih principa poslovanja i zahtjeva međunarodnog standarda ISO 9001:2015
  • Stalnim stručnim usavršavanjem zaposlenika
  • Primjenom savremene informatičke podrške i ostalih resursa