Broj depozitnog računa: 1549212010171056

Općina:  Centar  077

Svrha: Uplata doprinosa za slučaj nezaposlenosti za period od – do

Vrsta doprinosa: 712113

Poziv na broj: 000000001