Informacija o konstituirajućoj i prvoj hitnoj sjednici UO JU SZZKS, od 10.08.2021. godne

Informacija o 1. (prvoj) redovnoj sjednici UO 

Informacija o 2. (drugoj) redovnoj sjednici UO 

Informacija o 3. (trećoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 4. (četvrtoj) redovnoj sjednici UO 

Informacija sa 1. i 2. sjednice v.d. UO

Informacije sa 3. sjednice v.d. UO

Informacije sa 4. sjednice v.d. UO

Informacije sa 5. sjednice v.d. UO

Informacije sa 6. sjednice v.d. UO

Informacije sa 7. sjednice v.d. UO

Informacije sa 1. hitne sjednice v.d. UO.

Informacije sa 2. hitne sjednice v.d. UO

Ugovor o pravima i obavezama v.d. predsjednika UO JUSZZKS br. 3306/20 od 17.07.2020. godine

Ugovori o pravima i obavezama v.d. članova   UO JUSZZKS br. 3286/20, 3287/20,3288/20 i 3289/20 od 17.07.2020. godine 

Informacije sa konstituirajuće sjednice UO

Informacija sa 1. (prve) redovne sjednice NO

Informacije o 1. (prvoj) redovnoj sjednici UO

Informacijeo 2.(drugoj) redovnoj sjednici UO

Informacije o 3. (trećoj) redovnoj sjednici UO

Informacije o 4. (četvrtoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 5. (petoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 6. (šestoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 7. (sedmoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 8. (osmoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 9. (devetoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 10. (desetoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 11. (jedanaestoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 12. (dvanaestoj) redovnoj sjednici UO 

Informacija o 13. (trinaestoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 14. (četrnaestoj) redovnoj sjednici UO 

Informacija o 15. (petnaestoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 16. (šesnaestoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 17. (sedamnaestoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 18. (osamnaestoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 19. (devetnaestoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 1. (prvoj)  hitnoj sjednici UO

Informacija o 2. (drugoj) hitnoj sjednici UO

Informacija o 3. (trećoj) hitnoj sjednici UO

Informacija o 4. (četvrtoj) hitnoj sjednici UO

Informacija o 5. (petoj) hitnoj sjednici UO

Informacija o 6. (šestoj) hitnoj sjednici UO

Informacija o 7. (sedmoj) hitnoj sjednici UO

Informacija o 8. (osmoj) hitnoj sjednici UO

Informacija o 9. (devetoj) hitnoj sjednici UO

Ugovor  o pravima i obavezama predsjednika UO JUSZZKS br. 01-01-34-3806/20 od 24.09.2020. godine 

Ugovori o pravima i obavezama članova UO JUSZZKS br. 01-01-3807/20, 01-01-3808/20, 01-01-3809/20, 01-01-3810/20 od 24.09.2020. godine

 

 

Informacija o konstituirajućoj sjednici NO JUSZZKS

Informacije o konstituirajućoj sjednici NO

Informacija o 2. sjednici v.d. NO.

Informacija o 3. sjednici v.d. NO

Informacija o 4. sjednici v.d. NO

Ugovor o pravima i obavezama v.d, predsjednika NO JUSZZKS br. 3283/20 od 17.07.2020. godine

Ugovori o pravima i obavezama v.d, članova NO JUSZZKS br. 3285/20 i 3284/20 od 17.07. 2020. godine

Informacija o konstituirajućoj i 1. (prvoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 2. (drugoj)redovnoj sjednici NO 

Informacija o 3. (trećoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 4. (četvrtoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 5. (petoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 6. (šestoj)  redovnoj sjednici NO

Informacija o 7. (sedmoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 8. (osmoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 9. (devetoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 10. (desetoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 11. (jedanaestoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 12. (dvanaestoj) redovnoj sjednici NO 

Informacija o 13. (trinaestoj) redovnoj sjednici NO 

Informacija o 14. (četrnaestoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 15. (petnaestoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 16. (šesnaestoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 1. (prvoj) hitnoj sjednici NO

Informacija o 2. (drugoj) hitnoj sjednici NO

Ugovor o pravima i obavezama predsjednika NO JUSZZKS br. 01-01-3813/20 od 25.09.2020. godine

Ugovori o pravima i obavezama članova NO JUSZZKS br. 01-01-3815/20 i 01-01-3814/20 od 25.09.2020. godine