lnformacija s Prve redovne sjednice UO JU SZZKS br. 01-01-34-1707-2/24 od 13.05.2024. godine 

Informacija s Konstituirajuće sjednice UO JU SZZKS br. 01/01-34-1706-2/24 od 13.05.2024. godine 

Informacija sa 4. redovne sjednice UO JU SZZKS br. 01-01-34-1656-2/24  od 06.05.2024. godine 

Informacija sa 3. redovne sjednice UO JU SZZKS br. 01-01-34-1 598-2124 od 16.04.2024. godine 

Informacija sa 2. redovne sjednice UO JU SZZKS br. 01–01-34-0492-3/24  od 08.04.2024. godine 

Informacija sa 1. redovne sjednice UO JU SZZKS br. 01-01-34-0432-2/24  od 19.03.2024. godina 

lnformacija s Konstituirajuće sjednice UO JU SZZKS br. 01/01-34-3020-2/23 od 25.12.2023. godine 

Informacija o 2. (drugoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS br. 01-01-0092-2/24 od 22.01.2024. godine

lnformacija sa 3. redovne sjednice UO JU SZZKS br. 01-01-34-0120-2/24 od 25.01.2024. godine 

Informacija o 5. (petoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS br. 01 -0 1 -0305-1 /24 od 26.02.2024. godine

lnformacija sa 6. (šeste) redovne sjednice UO JU SZZKS br. 01-01-34-0322-2/24  od 04.03.2024. godine 

Informacija sa 7. (sedme) redovne sjednice UO JU SZZKS br. 01-01-34-0352-2/24 od 05.03.2024. godine 

lnformacija s Prve hitne sjednice UO JU SZZKS br. 01-01-34-3021-2/23 od 25.12.2023. godine

Informacija o 2. (drugoj) hitnoj sjednici UO JU SZZKS br. 01-01-0159-2/24 od 31.01.2024. godine 

Informacija sa 3. (hitne) sjednice UO JU SZZKS br. 01-01-34-0217-2/24 od 13.02.2024. godine

Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova UO JU SZZKS od 14.12.2023. godine 

lnformacija s konstituirajuće sjednice UO JU SZZKS od 28.02.2023. godine

Informacija s Prve redovne sjednice UO JU SZZKS od 28.02.2023. godine 

Informacija s Druge redovne sjednice UO JU SZZKS od  06.03.2023. godine 

Informacija o 3. (trećoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 30.03.2023. godine 

Informacija o 4. (četvrtoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 05.04.2023. godine

lnforrmacija o nastavku 4. (četvrte) redovne sjednice UO JU SZZKS od 24.04.2023. godine

Informacija o 5.(petoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 08.05.2023. godine

lnformacija o 6. (šestoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 12.05.2023.godine 

lnformacija sa 7. redovne sjednice UO JU SZZKS od 05.06.2023. godine

Informacija sa 8. redovne sjednice UO SZZKS od 12.06.2023. godine

lnformacija o 9. (devetoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 29.06.2023 godine

lnformacija o 10. (desetoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 26.07.2023 godine

lnformacija o 11. (jedanadesetoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 03.08.2023 godine

Informacija o 12. (dvanaestoj) redovnojsjednice UO JU SZZKS od 11.08.2023. godine

Informacija o 13. (trinaestoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 18.08.2023. godine

lnformacija o 14. (četrnaestoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 22.08.2023. godine

Informacija o 15. (petnaestoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 22.09.2023. godine

lnformacija o 16. (šesnaestoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 02.10.2023. godine 

Informacija sa  17. (sedamnaeste) redovne sjednice  UO JU SZZKS od 11.10.2023. godine

Informacija sa 18.(osamnaeste) redovne sjednice UO JU SZZKS od 30.10.2023. godine

Informacija sa 19.(devetnaeste) redovne sjednice UO JU SZZKS od 14.11.2023. godine

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo br. 02-04-38556-31.2/21 od 21.10.2021. godine

Informacija o konstituirajućoj i 1.(prvoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 29.10.2021. godine

lnformacija o 2. (drugoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 10.11.2021. godine

Informacija o 3. (trećoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 26.11. 2021. godine

Informacija o 4. (četvrtoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 03.12. 2021. godine

Informacija o 5. (petoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 07.12.2021. godine

lnformacija o 6. (šestoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 22.12.2021. godine

Informacija o 7. (sedmoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 27.12.2021. godine

Informacija o 8. (osmoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 21.01.2022. godine

Informacija o 9. (devetoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 21.02.2022. godine

Informacija o 10. (desetoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 25.02.2022. godine

Informacija o 11. (jedanaestoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 15.03.2022. godine

Informacija o 12. (dvanaestoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 29.03.2022. godine

Informacija o 13. (trinaestoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 12.04.2022. godine 

Informacija o 14. (četrnaestoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 27.04.2022.godine

Informacija o 15. (petnaestoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 19.05.2022. godine

Informacija o 16. (šesnaestoj)  redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 26.05.2022. godine

Informacija o 17. (sedamnaestoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 02.06.2022. godine

Inforrmacija o 18. (osamnaestoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 22.06.2022. godine

Informacija o 19. (devetnaestoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 29.06.2022. godine 

Informacija o 20. (dvadesetoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 07.07.2022. godine

Informacija o 21. (dvadesetprvoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 13.07.2022. godine

Informacija o 22. (dvadesetdrugoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 29.07.2022. godine 

Informacija o 23. (dvadesettrećoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 10.08.2022. godine

lnformacija o 24. (dvadesetčetvrtoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 03.10.2022. godine

lnformacija o 25. (dvadesetpetoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 11.10.2022. godine

Informacija o 26. (dvadesetšestoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od  28.10.2022. godine

Informacija o 27. (dvadesetsedmoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 05.12.2022. godine

lnformacija o 28. (dvadesetosmoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS  od 16.12.2022. godine

Informacija o 29. (dvadesetdevetoj) redovnoj sjednici UO JU SZZKS od 19.01.2023. godine 

Informacija o 1. (prvoj) hitnoj sjednici UO JU SZZKS od 02.11. 2021. godine

Informacija o 2. (drugoj) hitnoj sjednici UO JU SZZKS od 17.03.2022. godine 

Informacija o konstituirajućoj i 1. (prvoj) hitnoj sjednici UO JU SZZKS, od 10.08.2021. godne

Informacija o 2. (drugoj) hitnoj sjednici UO 

Informacija o 5. (petoj) hitnoj sjednici UO 

Informacija o 1. (prvoj) redovnoj sjednici UO 

Informacija o 2. (drugoj) redovnoj sjednici UO 

Informacija o 3. (trećoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 4. (četvrtoj) redovnoj sjednici UO 

Informacija o 5. (petoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 6. (šestoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 7. (sedmoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 8. (osmoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 9. (devetoj) redovnoj sjednici UO

Informacija sa 1. i 2. sjednice v.d. UO

Informacije sa 3. sjednice v.d. UO

Informacije sa 4. sjednice v.d. UO

Informacije sa 5. sjednice v.d. UO

Informacije sa 6. sjednice v.d. UO

Informacije sa 7. sjednice v.d. UO

Informacije sa 1. hitne sjednice v.d. UO.

Informacije sa 2. hitne sjednice v.d. UO

Ugovor o pravima i obavezama v.d. predsjednika UO JUSZZKS br. 3306/20 od 17.07.2020. godine

Ugovori o pravima i obavezama v.d. članova   UO JUSZZKS br. 3286/20, 3287/20,3288/20 i 3289/20 od 17.07.2020. godine 

Informacije sa konstituirajuće sjednice UO

Informacije o 1. (prvoj) redovnoj sjednici UO

Informacijeo 2.(drugoj) redovnoj sjednici UO

Informacije o 3. (trećoj) redovnoj sjednici UO

Informacije o 4. (četvrtoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 5. (petoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 6. (šestoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 7. (sedmoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 8. (osmoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 9. (devetoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 10. (desetoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 11. (jedanaestoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 12. (dvanaestoj) redovnoj sjednici UO 

Informacija o 13. (trinaestoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 14. (četrnaestoj) redovnoj sjednici UO 

Informacija o 15. (petnaestoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 16. (šesnaestoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 17. (sedamnaestoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 18. (osamnaestoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 19. (devetnaestoj) redovnoj sjednici UO

Informacija o 1. (prvoj)  hitnoj sjednici UO

Informacija o 2. (drugoj) hitnoj sjednici UO

Informacija o 3. (trećoj) hitnoj sjednici UO

Informacija o 4. (četvrtoj) hitnoj sjednici UO

Informacija o 5. (petoj) hitnoj sjednici UO

Informacija o 6. (šestoj) hitnoj sjednici UO

Informacija o 7. (sedmoj) hitnoj sjednici UO

Informacija o 8. (osmoj) hitnoj sjednici UO

Informacija o 9. (devetoj) hitnoj sjednici UO

Ugovor  o pravima i obavezama predsjednika UO JUSZZKS br. 01-01-34-3806/20 od 24.09.2020. godine 

Ugovori o pravima i obavezama članova UO JUSZZKS br. 01-01-3807/20, 01-01-3808/20, 01-01-3809/20, 01-01-3810/20 od 24.09.2020. godine

 

 

Informacija o konstituirajućoj i 1. (prvoj) redovnoj sjednici NO JU SZZKS br. 01-01-34-2227- 1/21 od 01.11.2021. godine

Informacija sa 2. (druge) redovne sjednice NO JU SZZKS od 01.12.2021. godine

lnformacija o 3. (trećoj) redovnoj sjednici NO JU SZZKS od 21.01.2022. godine

Informacija o 4. (četvrtoj) redovnoj sjednici NO JU SZZKS od 28.02.2022. godine 

Informacija o 5. (petoj) redovnoj sjednici NO JU SZZKS od 28.02.2022. godine 

Informacija o 6. (šestoj) redovnoj sjednici NO JU SZZKS od 12.04.2022. godine

lnformacija o 7. (sedmoj) redovnoj sjednici NO JU SZZKS od 29.04.2022. godine

Informacija o 8. (osmoj) redovnoj sjednici NO JU SZZKS od 29.06.2022. godine

lnformacija o 9. ( devetoj) redovnoj sjednici NO JU SZZKS od 26.07.2022. godine

Informacija o 10. ( desetoj) redovnoj sjednici NO JU SZZKS od  10.10.2022. godine

Informacija o 11. (jedanaestoj) redovnoj sjednici NO JU SZZKS od 31.10.2022. godine 

lnformacija o 12. (dvanaestoj) redovnoj sjednici NO JU SZZKS od 20.12.2022. godine

Informacija o 13. (trinaestoj) redovnoj sjednici NO JU SZZKS od 02.03.2023. godine 

Informacija o 14. (četrnaestoj) redovnoj sjednici NO JU SZZKS od 03.05.2023. godine 

Informacija o 15. (petnaestoj) redovnoj sjednici NO JU SZZKS od 30.06.2023. godine

Informacija o 16. (šesnaestoj) redovnoj sjednici NO JU SZZKS od 26.07.2023. godine

Informacija o realizaciji zadataka sa 17. (sedamnaeste) redovne sjednice NO JU SZZKS od 25.09.2023. godine

Informacija o realizaciji zadataka sa 18. (osamnaeste) redovne sjednice NO JU SZZKS od 28.09.2023. godine  

lnformacija o 1. (prvoj) hitnoj sjednici NO JU SZZKS od 22.12.2022. godine

lnformacija o 2. (drugoj) hitnoj sjednici NO JU SZZKS od 21.08.2023. godine

Informacija o konstituirajućoj sjednici NO JU SZZKS

lnformacija sa 1. (prve) hitne sjednice NO JU SZZKS od 22.12.2021. godine

Informacija o 1.(prvoj) redovnoj sjednici NO JUSZZKS

Informacija o 2.(drugoj) redovnoj sjednici NO JUSZZKS

Informacija o 3.(trećoj) redovnoj sjednici NO JUSZZKS

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo br.02-04-38556-32.2/21 od 21.10.2021. godine

Informacije o konstituirajućoj sjednici NO

Informacija o 2. sjednici v.d. NO.

Informacija o 3. sjednici v.d. NO

Informacija o 4. sjednici v.d. NO

Ugovor o pravima i obavezama v.d, predsjednika NO JUSZZKS br. 3283/20 od 17.07.2020. godine

Ugovori o pravima i obavezama v.d, članova NO JUSZZKS br. 3285/20 i 3284/20 od 17.07. 2020. godine

Informacija o konstituirajućoj i 1. (prvoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 2. (drugoj)redovnoj sjednici NO 

Informacija o 3. (trećoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 4. (četvrtoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 5. (petoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 6. (šestoj)  redovnoj sjednici NO

Informacija o 7. (sedmoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 8. (osmoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 9. (devetoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 10. (desetoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 11. (jedanaestoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 12. (dvanaestoj) redovnoj sjednici NO 

Informacija o 13. (trinaestoj) redovnoj sjednici NO 

Informacija o 14. (četrnaestoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 15. (petnaestoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 16. (šesnaestoj) redovnoj sjednici NO

Informacija o 1. (prvoj) hitnoj sjednici NO

Informacija o 2. (drugoj) hitnoj sjednici NO

Ugovor o pravima i obavezama predsjednika NO JUSZZKS br. 01-01-3813/20 od 25.09.2020. godine

Ugovori o pravima i obavezama članova NO JUSZZKS br. 01-01-3815/20 i 01-01-3814/20 od 25.09.2020. godine