Cijenjeni poslodavci, ispod je obrazac za slanje dokaza o isplatama plata, doprinosa i poreza za uposlenike koji se sufinansiraju po ugovoru koji ste potpisali sa JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo. Obrazac trebate pažljivo popuniti ispravnim podacima.
Uz obrazac u odgovarajućem polju obavezni ste prenijeti i skenirane dokaze:

  • Platne liste za sve sufinansirane uposlenike ovjerene pečatom firme
  • Specifikacija uz isplatu plate – Obrazac 2001
  • Bankovni izvod transakcijskog računa na kome su vidljive isplate plate za subvencionirane uposlenike

Nakon što popunite obrazac i pošaljete ga, nakon njegove obrade na Vašu email adresu će stići potvrda o prihvatanju dokaza o isplatama odnosno zahtjev za dopunu dokaza ako skenirana dokumentacija koju ste priložili nije kompletna i validna.

 Morate biti prijavljeni da biste pristupili ovom sadržaju. Molimo prijavite se.