Cijenjeni poslodavci, ispod je obrazac za slanje dokaza o isplatama plata, doprinosa i poreza za uposlenike koji se sufinansiraju po ugovoru koji ste potpisali sa JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo. Obrazac trebate pažljivo popuniti ispravnim podacima.
Uz obrazac u odgovarajućem polju obavezni ste prenijeti i skenirane dokaze isključivo u pdf formatu:

Platne liste za sve sufinansirane uposlenike ovjerene pečatom firme (pdf)
Specifikacija uz isplatu plate – Obrazac 2001 (pdf)
Bankovni izvod transakcijskog računa – samo dio izvoda na kome su vidljive isplate plate za subvencionirane uposlenike ili ovjerenu uplatnicu o isplati plate za svakog subvencioniranog uposlenika (pdf)  

Molimo Vas da optimizirate veličinu skeniranih pdf dokumenata, te u nazivu pdf fajla da ne koristite afrikate – slova sa kvačicama (č,ć,ž,š,đ) kako bi isti mogli biti obrađeni. Ukoliko naziv pdf fajla sadrži slova č,ć,ž,š,đ server može vratiti stranicu sa greškom 404.

Nakon što popunite obrazac i pošaljete ga, na Vašu email adresu će stići potvrda o prihvatanju dokaza o isplatama odnosno zahtjev za dopunu dokaza ako skenirana dokumentacija koju ste priložili nije kompletna i validna.

Morate biti prijavljeni da biste pristupili ovom sadržaju. Molimo prijavite se.