Misija

  • Posredovanje u zapošljavanju
  • Praćenje i ažuriranje podataka o nezaposlenim
  • Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, profesionalne orjentacije. obuke i prekvalifikacije
  • Ostvarivanje zakonskih prava po osnovu privremene nezaposlenosti
  • Informiranje zainteresiranih strana o stanju u oblasti zapošljavanja

Vizija

  • Biti aktivni sudionik u kreiranju tržišta rada u Kantonu Sarajevo
  • Posredovanje u zapošljavanju ispunjavat će očekivanja poslodavaca i nezaposlenih, a korisnici prava na materijalno - socijalnu sigurnost biće zbrinuti na zakonom propisan način