Poslovnik o radu Upravnog odbora

Poslovnik o dopuni Poslovnika o radu Upravnog odbora JUSZZKS

Poslovnik o radu Nadzornog odbora sa izmjenama 

Poslovnik o dopuni Poslovnika Nadzornog odbora JUSZZKS

Poslovnik o radu stručnog kolegija Službe

Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenika

Plan sigurnosti ličnih podataka u Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Pravilnik o primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka u Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Pravilnik o informisanju

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o internoj kontroli

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova

Pravilnik o nabavkama roba, usluga i radova

Pravilnik o popisu imovine

Pravilnik o popisu imovine i obaveza Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”  Sarajevo  od 16.12.2020. godine

Pravilnik o materijalnom poslovanju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju službenih vozila od 24.02.2021. godine

Pravilnik o korištenju službenih telefona

Pravilnik o sukobu interesa

Pravilnik o korištenju službenih vozila

Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata

Pravilnik o realizaciji podsticajnih mjera zapošljavanja u Kantonu Sarajevo

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu i drugih prava za vrijeme privremenen nezaposleosti

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu i drugih prava za vrijeme privremene nezapolsenosti od 16.12.2020. godine

Pravilnik o radu jedinice za internu reviziju Službe

Pravilnik o uslovima, načinu i obimu vraćanja primanja koja je nezaposlena osoba ostvarila a na koja nije imala pravo

Pravilnik o računovodstvenim politikama

Pravilnik o finansijskom poslovanju

Pravilnik o blagajničkom poslovanju

Pravilnik o radu Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 07.11.2016.godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 22.02.2018.godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 16.03.2018.godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 14.08.2018.godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 18.07.2019.godine

Pravilnik o internim kontrolama, internim kontrolnim postupcima i provođenja finansijskog upravljanja i  kontrole u Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 16.12.2020. godine

Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu i drugih prava za vrijeme privremene nezaposlenosti

Uputstvo o tehničkim i organizacionim mjerama za zaštitu ličnih podataka prilikom objavljivanja službenih dokumenata na web stranici
Javne ustanove ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 08.06.2021. godine