“INFORMACIJU  O RADU DIREKTORA  Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 12.07. do 31.12. 2019.godine” preuzimte OVDJE!

“IZVJEŠTAJ O RADU VD DIREKTORA  Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 17.06. do 12.07. 2019.godine” preuzmite OVDJE! 

“IZVJEŠTAJ O RADU VD DIREKTORA  Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 01.01. do 17.06. 2019.godine” preuzimte OVDJE!

IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2019.godinu preuzmite OVDJE!

 

Finansijski plan Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2019. godinu preuzmite ovdje!

 

Izvještaj interne revizije preuzmite ovdje!