“INFORMACIJU  O RADU DIREKTORA  Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 12.07. do 31.12. 2019.godine” preuzimte OVDJE!

“Prijava o nezakonitim radnjama u JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo ” preuzmite OVDJE!

“IZVJEŠTAJ O RADU VD DIREKTORA  Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 17.06. do 12.07. 2019.godine” preuzmite OVDJE! 

“IZVJEŠTAJ O RADU VD DIREKTORA  Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 01.01. do 17.06. 2019.godine” preuzimte OVDJE!

IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2019.godinu preuzmite OVDJE!

rebalans

Finansijski plan Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2019. godinu preuzmite ovdje!

Finansijski plan za 2019. godinu

Izvještaj interne revizije preuzmite ovdje!

IZVJEŠTAJ INTERNE REVIZIJE UČINAKA