Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan i Odluku o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2024. godinu

Finansijski plan Javne ustanove ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2023. godinu sa Odlukom o davanju saglasnosti na Finansijski plan i na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana možete pronaći OVDJE! 

Odluka davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2022. godinu.

Odluka o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 14.12.2022. godine

Finansijski plan Javne ustanove ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2022. godinu možete pronaći OVDJE!

Izmjene i dopune Javne ustanove “Služba za zaposšljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, Finansijskog plana 2021.godine možete pronaći OVDJE!

Odluka o privremenom finansiranju Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 15.12.2021. 

Finansijski plan Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2021. godinu možete pronaći OVDJE.  

Odluka o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove  “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo od 29.12.2020. godine

Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zaposšljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2020. godinu možete preuzeti OVDJE!

Finansijski plan za 2020.godinu možete preuzeti OVDJE!