JAVNA USTANOVA “SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO” SARAJEVO

Đoke Mazalića 3
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/569-100 i 033/251-260
Fax: 033/204 -177
Direktor telefon: 033/569-135 JEDINICA ZA INTERNU REVIZIJU, telefon: 033/729-202 JEDINICA ZA SARADNJU SA POSLODAVCIMA – „CENTAR ZA POSLODAVCE“, telefon: 033/729-200 JEDINICA ZA NABAVKE, telefon: 033/569-102 SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE I TREZOR, telefon: 033/569-118 SEKTOR ZA OPĆE, ZAJEDNIČKE I PRAVNE POSLOVE, telefon: 033/569-111 SEKTOR ZA PODSTICAJNE MJERE ZAPOŠLJAVANJA I INFORMATIČKE POSLOVE, telefon: 033/569-132 SEKTOR ZA POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU, MATERIJALNU I SOCIJALNU SIGURNOST NEZAPOSLENIH OSOBA, telefon: 033/569-146 ODJELJENJE ZA RADNE DOZVOLE, telefon: 033/569-110 PROTOKOL, telefon: 033/569-116, e-mail: dzeneta.koljenovic@szks.ba, kontakt osoba: Dženeta Koljenović KONTAKT ZA MEDIJE e-mail: press@szks.ba BESPLATNA INFO LINIJA, telefon: 080 02 24 23

Biro STARI GRAD

Obala Kulina-bana 24: Radno vrijeme: 07:30-16:00
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/557-247
Fax: 033/223 -787
Šef biroa: Sanela Karović 061/104-773Email: birostarigrad@szks.ba

Biro CENTAR

Mehmeda Spahe br.12; Radno vrijeme: 07:30-16:00
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/225-786; 033/554-186
Fax: 033/213-221
Šef biroa: Tamara Jakupović, Email: birocentar@szks.ba

Biro NOVO SARAJEVO

Ložionička br.5: Radno vrijeme: 07:30-16:00
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/653-217
Fax: 033/ 652-457
Šef biroa: Amela Mulać 061/104-722 Email: bironovosarajevo@szks.ba;

Biro NOVI GRAD

Branislava Nušića br. 170, Dobrinja V; Radno vrijeme: 07:30-16:00
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/469-813; 033/469-812
Fax: 033/473-224
Šef biroa: Bajro Biber 061/104-566 Email: bironovigrad@szks.ba

Biro ILIDŽA

Mala aleja br. 2; Radno vrijeme: 07:30-16:00
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/762-670
Fax: 033/622-356
Šef biroa: Džemila Agić-Imamović 061/104-960Email: biroilidza@szks.ba

Biro VOGOŠĆA

Ulica 24. Juna bb; Radno vrijeme: 07:30-16:00
Vogošća, Bosna i Hercegovina 71320
Phone: 033/424-080
Fax: 033/424-081
Šef biroa: Adisa Šarić, 061/104-144 Email: birovogosca@szks.ba

Biro HADŽIĆI

Hadželi br.110; Radno vrijeme: 07:30-16:00
Hadžići, Bosna i Hercegovina 71240
Phone: 033/428-620; 033/428-621; 033/422-694; 033 420 433
Fax: 033/428-620
Šef biroa: Mahir Lokvančić 061/ 208-698, Email: birohadzici@szks.ba

Biro ILIJAŠ

Ivana Franje Jukića br. 4; Radno vrijeme: 07:30-16:00
Ilijaš, Bosna i Hercegovina 71380
Phone: 033/403-350
Fax: 033/400-037
Šef biroa: Muvedeta Kadrić 061/869-184Email: biroilijas@szks.ba

Biro TRNOVO

Općina Trnovo; Radno vrijeme: 07:30-16:00
Trnovo, Bosna i Hercegovina 71220
Phone: 033/439-046
Fax: 033/439-046
Šef biroa: Avdo Hodžić 061/104-299, Email: birotrnovo@szks.ba