JAVNA USTANOVA “SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO” SARAJEVO

Đoke Mazalića 3
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/569-100 i 033/251-260
Fax: 033/204 -177

v.d. direktora EDINA LJUBUŠKIĆ , telefon: 033/569-135

JEDINICA ZA INTERNU REVIZIJU, telefon: 033/729-202

JEDINICA ZA SARADNJU SA POSLODAVCIMA – „CENTAR ZA POSLODAVCE“, telefon: 033/729-200

JEDINICA ZA NABAVKE, telefon: 033/569-102

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE I TREZOR, telefon: 033/569-118

SEKTOR ZA OPĆE, ZAJEDNIČKE I PRAVNE POSLOVE, telefon: 033/569-111

SEKTOR ZA PODSTICAJNE MJERE ZAPOŠLJAVANJA I INFORMATIČKE POSLOVE, telefon: 033/569-132

SEKTOR ZA POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU, MATERIJALNU I SOCIJALNU SIGURNOST NEZAPOSLENIH OSOBA, telefon: 033/569-146

ODJELJENJE ZA RADNE DOZVOLE, telefon: 033/569-110

PROTOKOL, telefon: 033/569-116, e-mail: dzeneta.koljenovic@szks.ba, kontakt osoba: Dženeta Koljenović

KONTAKT ZA MEDIJE e-mail: press@szks.ba

BESPLATNA INFO LINIJA, telefon: 080 02 24 23

Biro STARI GRAD

Obala Kulina-bana 24
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/557-247
Fax: 033/223 -787
Šef biroa: Sanela Karović 061/104-773

Email: birostarigrad@szks.ba

Biro CENTAR

Mehmeda Spahe br.12
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/225-786;033/214-438
Fax: 033/213-221
Šef biroa:

Email: birocentar@szks.ba

Biro NOVO SARAJEVO

Ložionička br.5
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/653-217
Fax: 033/ 652-457
Šef biroa: Amela Mulać 061/104-722

Email: bironovosarajevo@szks.ba

Biro NOVI GRAD

Branislava Nušića br. 170, Dobrinja V
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/469-813; 033/469-812
Fax: 033/473-224
Šef biroa: Bajro Biber 061/104-566

Email: bironovigrad@szks.ba

Biro ILIDŽA

Mala aleja br. 2
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/ 627-914;033/762-670
Fax: 033/622-356
Šef biroa: Džemila Agić-Imamović 061/104-960

Email: biroilidza@szks.ba

Biro VOGOŠĆA

Ulica 24. Juna bb
Vogošća, Bosna i Hercegovina 71320
Phone: 033/424-080
Fax: 033/424-081
Šef biroa: Avdo Hodžić 061/104-299

Email: birovogosca@szks.ba

Biro HADŽIĆI

Hadželi br.110
Hadžići, Bosna i Hercegovina 71240
Phone: 033/428-620; 033/422-694; 033 420 433
Fax: 033/428-620
Šef biroa: Adisa Šarić 033/428-621; mob: 061/104-144

Email: birohadzici@szks.ba

Biro ILIJAŠ

Ivana Franje Jukića br. 4
Ilijaš, Bosna i Hercegovina 71380
Phone: 033/403-350
Fax: 033/400-037
Šef biroa: Muvedeta Kadrić 061/869-184

Email: biroilijas@szks.ba

Biro TRNOVO

Općina Trnovo
Trnovo, Bosna i Hercegovina 71220
Phone: 033/439-046
Fax: 033/439-046
Šef biroa: 061/104-325

Email: birotrnovo@szks.ba