Poštovani poslodavci,
ukoliko imate problema sa registracijom i objavom oglasa na stranici Službe, kontaktirajte nas.

Web-administrator: Ida Hadžimuratović

telefon: 033/569-149, Ida Hadžimuratović