Sajam zapošljavanja JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo koji se održava krajem godine, pokazala su dosadašnja iskustva, postao je tradicija, prepoznatljivo mjesto na kojem svi sudionici imaju jednake šanse za pristup informacijama o slobodnim radnim mjestima.

Prilika za uspješno traženje posla i radnika, najkraći je opis projekta kojeg već niz godina organizujemo sa poslodavcima sa područja Kantona Sarajevo.

Sajam zapošljavanja Službe za zapošljavanja Kantona Sarajevo koji se održava krajem godine, pokazala su dosadašnja iskustva, postao je tradicija, prepoznatljivo mjesto na kojem svi sudionici imaju jednake šanse za pristup informacijama o slobodnim radnim mjestima.

Poslodavci na izloženim pultovima imaju priliku  prezentirati svoju firmu ili obrt, izložiti kadrovske potrebe, obaviti intervju sa kandidatima, popuniti kadrovsku arhivu sa novim biografijama.

Za više informacija zaduženi su:

  • Sektor za posredovanje u zapošljavanju i evidencije
  • Sektor za podsticajne mjere i informatičke poslove – Odjeljenje za podsticajne mjere u zapošljavanju

 

Poziv poslodavcima za učešće na Sajmu zapošljavanja 2018. godine Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” možete pročitat ovdje. 

Registracijski obrazac za prijavu učešća na Sajmu zapošljavanja možete preuzeti ovdje.