JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo uvodi novi organizacioni model sa jasnom podjelom između evidentičarskih i savjetodavnih poslova, kako bi unaprijedili kvalitet funkcije savjetovanja i posredovanja u zapošljavanju kao i odnose sa poslodavcima.

Želimo da se organizujemo i kadrovski transformišemo u službu čija će centralna funkcija biti visokorazvijena i kvalitetna funkcija posredovanja. Cilj nam je razvijanje partnerskog odnosa sa poslodavcima iz našeg okruženja, radi uspostavljanja povjerenja, saradnje i razmjene informacija, posebno o potrebama poslodavaca za angažovanjem radne snage.

Stoga Vas kao poslodavca pozivamo da se prijavite na našu email listu putem jednostavnog formulara ispod, čime ćete se prijaviti na naš servis za obavještavanje poslodavaca o svim našim aktivnostima vezanim za poslodavce, kao što su javni pozivi za programe mjera zapošljavanja, rezultati javnih poziva, programi rada Službe, programi obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije, itd.

Morate biti prijavljeni da biste pristupili ovom sadržaju. Molimo prijavite se.