Anketiranja u firmama, iznesena mišljenja, sugestije i ocjena daju priliku da bolje i uspješnije obavimo svoju posredničku ulogu i efikasnije djelujemo kroz realizaciju odgovarajućih mjera i programa aktivne politike zapošljavanja.

Služba sa ciljem boljeg razumijevanja poslodavaca, njihovih zahtjeva i potreba, ali i sagledavanja stanja na tržištu rada, svake godine provodi ispitivanje tržišta rada. 

Anketiranja u firmama, iznesena mišljenja, sugestije i ocjena daju  priliku da bolje i uspješnije obavimo svoju posredničku ulogu i efikasnije djelujemo kroz realizaciju odgovarajućih mjera i programa aktivne politike zapošljavanja.

U skladu sa međunarodnim standardima, istraživanje vršimo krajem godine na području devet općina i tom prilikom anketira se oko 400 privrednih subjekata.

Zbog svega nabrojanog ali i činjenica da su anketari, nezaposlena lica sa naše evidencije, pozivamo vas da uzmete učešće u ovim ispitivanjima.

 

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2021/2022 možete pronaći OVDJE! 

INFORMACIJU O ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA RADA U KANTONU SARAJEVO ZA 2023/2024. GODINU možete pronaći OVDJE