Predsjedavajući Konaković i Služba za zapošljavanje: Programi za ciljano zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca

Zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca sa evidencije nezaposlenih bio je povod današnjoj posjeti predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića Službi za zapošljavanje KS gdje su mu domaćini bili direktorica Službe Almina Mašin Suljagić te predstavnici Upravnog i Nadzornog odbora ustanove.
Projekt ovakvog ciljanog zapošljavanje upravo je i inicirao predjedavajući Konaković kako bi nezaposlena djeca naših poginulih branitelja imala priliku kroz osmišljene programe dobiti posao.

“ Opredjeljenje da se na ovaj način omogući posao ovoj djeci ne treba dodatno objašnjavati. To je naša obaveza i društvena odgovornost. Cilj nam je da ove godine krenemo sa projektom, da se on pokrene i održi te da ga svakako u narednim godinama proširujemo i unapređujemo,” poručio je Konaković.

Dogovoreno je da se u narednih 15 dana sa terena dobije cjelovita analiza , odnosno baza podataka kako bi se znalo o kojem broju djece je tačno riječ, njihova starosna i kvalifikaciona struktura. Takođe, prije kreiranja ponude zapošljavanja ili prekvakifikacije sa svima će biti napravljen intervju i anketa kako bi se sredstva usmjerila u svrsishodne i uspješne modele zapošljavanja.
Prema riječima direktorice Mašin Suljagić trenutno se na službenoj evidenciji može govoriti od oko 600 djece šehida i djece poginulih boraca. Služba za zapošljavanje dio potrebnih sredstava za ovu namjenu već ima, a dio će biti obezbijeđen kroz najavljeni rebalans njihovog finansijskog plana.

“Podržavamo i spremni smo početi pripreme u snimanju stanja preko općinskih biroa za zapošljavanje. Tako ćemo dobiti najbolju sliku broja, strukture, mogućnosti ali i želja ove djece koja na ovaj način žele biti zaposlena” , istakala je direktorica.

PROGRAM RADA JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2019. godinu

Program rada JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE!

Program rada za 2019. godinu

Isplata novčane naknade

Obavještavamo vas da je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo izvršila uplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za mjesec maj u četvrtak, 06.06.2019. godine.

PROGRAM MJERA za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2019. godini

PROGRAM MJERA za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2019. godini možete preuzeti OVDJE. 

Program mjera

PROGRAM o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini

PROGRAM o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini od 16.08.2018. godine možete pročitati OVDJE.  

Program o izmjenama prograsma mjera 2018 od 16.08.2018. godine

PROGRAM o izmjenama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo

PROGRAM o izmjenama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo od 05.07.2018. godine možete pročitati OVDJE. 

Progrmaj o izujenama 05.07.2018.godine

PROGRAM RADA JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2018. godinu

Program rada JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2018. godinu možete preuzeti OVDJE!

Program rada JU SZZKS za 2018. godinu

PROGRAM MJERA za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini

PROGRAM MJERA za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini možete pronaći OVDJE.

program mjera 2018

FINANSIJSKI PLAN Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” za 2018. godinu

Finansijski plan JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2018. godinu možete pogledati ovdje!