Ida Hadzimuratovic

Marketing-call centar

Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u programu Javnih radova „570“ – Javni poziv od 22.08.2018. godine

Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u programu Javnih radova „570“ – Javni poziv od 22.08.2018. godine možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo. 

 

 

Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke IT programera za poznatog poslodavca, po Javnom pozivu od 13.07.2018. godine

Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke IT programera za poznatog poslodavca, po Javnom pozivu od 13.07.2018. godine možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo. 

 

 

 

Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme (branilaca i članova njihovih porodica) u javnom sektoru, po Javnom pozivu od 13.07.2018.godine

Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme (branilaca i članova njihovih porodica) u javnom sektoru, po Javnom pozivu od 13.07.2018.godine možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo. 

 

Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove po Programu sufinansiranja zapošljavanja branilaca po Javnom pozivu od 13.07.2018. godine

Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja branilaca, po Javnom pozivu od 13.07.2018. godine možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo. 

Nastavak saradnje sa YEP-om

Danas je u prostorijama JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo v. d. direktor Muhamed Bekto sa saradnicima održao sastanak sa predstavnicima Projekta zapošljavanja mladih (YEP) . Fokus Projekta YEP jeste reforma Službi za zapošljavanje, te kreiranje inovativnih aktivnih mjera zapošljavanja.   (više…)

Isplata novčane naknade

Obavještavamo vas da je JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo izvršila uplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za mjesec august 2018. godine u srijedu05.09.2018. godine. (više…)

Potpisani ugovori sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja za 192 osobe

Danas je u prostorijama JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo v.d. direktor Muhamed Bekto potpisao ugovore sa poslodavcima  po Programu Služba u zajedničkim projektima 2018 i osobama koje su pokrenule vlastiti biznis po Programu sufinansiranja samozapošljavanja. Potpisivanju su prisustvovali premijer Vlade Kantona Sarajevo Adem Zolj i ministrica za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice u Kantonu Sarajevo Amela Dautbegović. (više…)

Nastavak saradnje između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Bit Alijanse

Danas je u prostorijama JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo v.d. direktor Muhamed Bekto održao sastanak sa generalnim menadžerom Bit Alijanse Arminom Talićem.  (više…)

Uspješna priča

Priča Dine Eminagića svjedoči kako mu je učestvovanje u Klubu za traženje posla pomoglo da pronađe posao. (više…)