Ida Hadzimuratovic

Projektovanje, inžinjering, consulting

U toku potpisivanje ugovora s poslodavcima po Programu javnih radova

JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo pristupila je potpisivanju ugovora sa poslodavcima po Programu javnih radova,  nakon usvajanja prijedloga liste poslodavaca – aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće od strane Vlade Kantona Sarajevo. (više…)

Reformski paket: Specijalizirana obuka za savjetodavce Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

U prostorijama Projekta zapošljavanja mladih (YEP) održana je specijalizirana obuka za savjetodavce iz JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo. Ukupno 17 savjetodavaca iz Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo bili su učesnici obuke koja tretira teme potreba nezaposlenih i individualnih planova zapošljavanja. Obuku je realizovala gđa Meri Lorenčič uz stručnu i tehničku pomoć Projekta zapošljavanja mladih (YEP). (više…)

Nakon obuke u Klubu za traženje posla Bojan je uspio završiti svoj pripravnički staž

U okviru uspješnih priča, u nastavku pročitajte priču Bojana Lukića  koja svjedoči kako je aktivno traženje posla svakako put do rezultata.  

“Nakon završenog prvog ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odlučio sam se aktivno posvetiti traženju posla u struci. Međutim, kao i mnogim mladim osobama nakon završenog fakulteta bilo je teško pronaći posao u struci, odnosno pronaći kompaniju u kojoj bi mogao obaviti pripravnički staž. Nažalost, razlog tome je prije svega naš obrazovni sistem koji ne pruža mladima mogućnost obavljanja prakse, kako bi nakon završenog školovanja bili konkurentniji na tržištu rada, s obzirom da poslodavci imaju visoke zahtjeve i kriterije pri zapošljavanju i često traže najmanje godinu radnog iskustva u struci što dodatno otežava pronalazak posla.

Međutim, ta činjenica nije me spriječila da se prijavljujem na različite konkurse, ali i da šaljem samoincijativne prijave mnogobrojnim kompanijama. Nakon nekoliko mjeseci uspio sam da započnem svoj pripravnički staž koji nažalost nije dugo trajao, s obzirom da je kompanija u kojoj sam počeo da radim ugašena. Nakon te razočaravajuće situacije nisam odustajao, nego sam ponovo nastavio da tražim posao u struci. U međuvremenu sam prisustvovao različitim programima, seminarima, radionicama, obukama i kursevima kako bi se dodatno usavršavao.

Jedna od takvih aktivnosti bila je i stručna obuka u Klubu za traženje posla u okviru JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo. Nakon poziva savjetodavca iz Biroa Centar da se priključim klubu, sa zadovoljstvom sam prihvatio. U početku, bio sam skeptičan po pitanju kluba u odnosu na stanje u samoj državi i velikog broja nezaposlenih osoba. Ubrzo sam uvidio da ovakva stručna podrška može biti od velike koristi za sve nezaposlene osobe. Prije svega, kroz klub kandidat stiče određene vještine, kako bi se na najbolji način predstavio poslodavcu kroz CV i propratno pismu, ali i na samom intervjuu. Pored učenja osnovnih vještina, grupa kojoj sam prisustvovao na čelu sa voditeljicom u klubu, inače savjetodavac gđa. Amra Hadžikadunić, imali smo priliku da upoznamo i jednog poslodavca kako bi saznali šta se to od kandidata očekuje, te o čemu kandidat treba da vodi računa na razgovoru za posao. Od voditelja kluba gđe. Hadžikadunić, saznali smo sve o aktuelnim programima koje nude Federalni zavod za zapošljavanje i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, ali smo dobili i sve druge korisne informacije koje itekako mogu pomoći prilikom traženja zaposlenja.  

Nedugo nakon završene stručne obuke u Klubu za traženje posla, prijavio sam se na nekoliko konkursa i uspio da pronađem posao u jednoj uspješnoj bh. kompaniji i završim svoj započeti pripravnički staž. Preporučio bih svim nezaposlenim osobama da budu strpljivi i uporni u potrazi za zaposlenjem, iako nerijetko taj put može biti težak i naporan, ali se na kraju volja i požrtvovanost  uvijek isplate.”

Obavijest o promijeni depozitnog računa JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

 

Obavještavamo Vas da je došlo do promjene depozitnog računa JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“- Sarajevo za uplate javnih prihoda. (više…)

YEP Inkubator: Predstavljanje poslovnih ideja u Općini Novi Grad Sarajevo

Danas se u Općini Novi Grad Sarajevo realizuje prezentacija poslovnih ideja koje su rezultat implementacije poduzetničkih obuka u sklopu YEP Inkubatora.  (više…)

PROGRAM RADA JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2018. godinu

Program rada JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2018. godinu možete preuzeti OVDJE!

Program rada JU SZZKS za 2018. godinu

Razmjena iskustava u polju primjene individualnih planova zapošljavanja sa predstavnicima Filijale Šabac

U sklopu dvodnevne studijske posjete Nacionalnoj službi za zapošljavanje Republike Srbije, a o kojoj smo prethodno i izvještavali, realizovana je posjeta Filijali Šabac s ciljem razmjene iskustava u polju primjene Individualnih planova zapošljavanja.  (više…)

Studijska posjeta Nacionalnoj službi za zapošljavanje Srbije – posjeta Filijali Beograd

U sklopu dvodnevne studijske posjete Nacionalnoj službi za zapošljavanje Republike Srbije, delegacija Bosne i Hercegovine je na temu savjetodavnih usluga i konkretne primjene savjetodavnih aktivnosti razgovarala sa predstavnicima Filijale Beograd. (više…)

Reformski paket: Predstavnici javnih službi za zapošljavanje ove sedmice u posjeti Nacionalnoj službi za zapošljavanje Srbije

Nacionalna Služba za zapošljavanje Republike Srbije – Filijala Beograd ove će sedmice biti domaćin posjete predstavnika javnih službi za zapošljavanje i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji uz podršku Vlade Švajcarske organizuje studijsku posjetu. (više…)