Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine

Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine možete preuzeti OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu javnih radova PLUS po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu javnih radova PLUS po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu javnih radova PLUS po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu javnih radova PLUS po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu od 21.12.2019. godine. ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu od 21.12.2019. godine

Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu od 21.12.2019. godine. ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu od 21.12.2019. godine možete preuzeti OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove po Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove po Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove po Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove po Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove po Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove po Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove po Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove po Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine

Listu poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove za Program sufinansiranja zapošljavanja 50+ po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za Program sufinansiranja zapošljavanja 50+ po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.