JAVNA USTANOVA “SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO” SARAJEVO

Đoke Mazalića 3
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/569-100 i 033/251-260
Fax: 033/204 -177

VD DIREKTOR MUHAMED BEKTO, telefon: 033/569-135

ODJELJENJE ZA RADNE DOZVOLE, telefon: 033/569-110

PROTOKOL, telefon: 033/569-116, e-mail: dzeneta.koljenovic@szks.ba, kontakt osoba: Dženeta Koljenović

KONTAKT ZA MEDIJE, Kontakt osoba: Ida Hadžimuratović, e-mail: ida.hadzimuratovic@szks.ba, telefon: 033/569-149

BESPLATNA INFO LINIJA, telefon: 080 02 24 23

Biro STARI GRAD

Obala Kulina-bana 24
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/557-247
Fax: 033/223 -787
Šef biroa: Sanela Karović

Biro CENTAR

Mehmeda Spahe br.12
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/225-786;033/214-438
Fax: 033/213-221
Šef biroa: Faruk Omanović

Biro NOVO SARAJEVO

Ložionička br.5
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/653-217
Fax: 033/ 652-457
Šef biroa: Amela Mulać

Biro NOVI GRAD

Branislava Nušića br. 170, Dobrinja V
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/ 469-812;033/768-035
Fax: 033/473-224
Šef biroa: Bajro Biber

Biro ILIDŽA

Mala aleja br. 2
Sarajevo, Bosna i Hercegovina 71000
Phone: 033/ 627-914;033/762-670
Fax: 033/622-356
Šef biroa: Džemila Agić-Imamović

Biro VOGOŠĆA

Ulica 24. Juna bb
Vogošća, Bosna i Hercegovina 71320
Phone: 033/424-080
Fax: 033/424-081
Šef biroa: Avdo Hodžić

Biro HADŽIĆI

Hadželi br.110
Hadžići, Bosna i Hercegovina 71240
Phone: 033/ 428-621;033/422-694
Fax: 033/428-620
Šef biroa: Adisa Šarić

Biro ILIJAŠ

Ivana Franje Jukića br. 4
Ilijaš, Bosna i Hercegovina 71380
Phone: 033/403-350
Fax: 033/400-037
Šef biroa: Muvedeta Kadrić

Biro TRNOVO

Općina Trnovo
Trnovo, Bosna i Hercegovina 71220
Phone: 033/439-046
Fax: 033/439-046
Šef biroa: Dženan Nožić