ADVOKATSKI PRIPRAVNIK

Potreban broj radnika: 1
 • Pripravnik
 • Sarajevo
 • maj 31, 2019

Advokatsko društvo "LEGES" d.o.o. Sarajevo

 • Stručno osposobljavanje pripravnika za samostalan rad
Obavezni uslovi:
 • VSS, Pravni fakultet - LL.B./dipl.iur
 • Osoba treba biti prijavljena na evidenciji nezaposlenih osoba Kantona Sarajevo prije 11.02.2019. godine pa sve do zaključivanja ugovora sa poslodavcem 
 • Engleski jezik - aktivno
 • Poznavanje rada na računaru
Način prijave na oglas:
 • Ovaj web portal: http://szks.ba
 • Na kontakt email za prijave
 • Na kontakt telefon
 • Kontakt osoba: Anesa Trgo
  Kontakt telefon: 061 903 330
  Kontakt email: info@leges.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Connect with Me: