DOKTOR STOMATOLOGIJE, STOMATOLOŠKA SESTRA, ZUBNI TEHNIČAR

Potreban broj radnika: 3
 • Rad na određeno vrijeme
 • Sarajevo
 • jul 8, 2019

PSSO " DENTAL ORTODONT CENTAR DR BANDIĆ"

 • Doktor stomatologije/Specijalista, 1 izvršilac
 • Stomatološka sestra, 1 izvršilac
 • Zubni tehničar, 1 izvršilac
Obavezni uslovi:
 • Pored zakonom propisanih opštih uslova za obavljanje poslova, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uslove:
 • Uz prijavu na konkurs , potrebno je dostaviti:
 • 1.         Detaljnu biografiju sa kontakt podacima (telefon, adresa, slika),
 • Kandidati koji na razgovoru budu zadovoljili uslove za poziciju Doktor stomatolog/Specijalista dužni su u roku od 5 dana dostaviti:
 • 1.     Diplomu o završenom stomatološkom fakultetu (ovjerena fotokopija),
 • 2.     Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ovjerena fotokopija)-za doktore stomatologije
 • 3.     Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (ovjerena kopija)- za doktore specijaliste
 • 4.     Obavezno radno iskustvo u struci najmanje 2 godine.
 • Kandidati koji na razgovoru budu zadovoljili uslove za poziciju Stomatološka sestra/Zubni tehničar dužni su u roku od 5 dana dostaviti:
 • 1. Diplomu o završenoj zubotehničkoj školi (ovjerena fotokopija),
  2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ovjerena fotokopija),
 • 3. Obavezno radno iskustvo u struci .
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
  Datum i vrijeme razgovora sa kandidatima: 8. Jul 2019.
  Kontakt osoba: Ilhana
  Kontakt email: dentalortodontcentar@gmail.com

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Connect with Me: