ASISTENT ODGAJATELJA

Potreban broj radnika: 1

Web stranica PU„ Richmond Park International Preschool " Sarajevo

Obavezni uslovi:
 • Kandidati za poziciju asistenta moraju imati završenu visoku, višu ili srednju stručnu spremu odgojno-obrazovnog i medicinskog smjera i poznavanje engleskog jezika.
 • Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • - Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
 • - dokaz o nivou znanja engleskog jezika,
 • - CV
Dodatni uslovi:
 • Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa bit će obavljen intervju.
 • Prijave slati na adresu: Predškolska ustanova „Richmond Park lnternational Preschool" Sarajevo, Francuske revolucije bb, 71210 Sarajevo-Ilidža ili poslati na e-mail: preschool@rps.edu.ba
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Način prijave na oglas:
 • Ovaj web portal: http://szks.ba
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Kontakt osoba: Džemila
  Kontakt email: preschool@rps.edu.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Džemila Begić

  PU„ Richmond Park International Preschool " Sarajevo

  Connect with Me: