ADMINISTRATOR

Potreban broj radnika: 1
 • Pripravnik
 • Sarajevo
 • jun 3, 2019

Web stranica La Fansa d.o.o.

Radnik:

 • Obavlja administrativne poslove
 • Kreira ulazno/izlaznu poslovnu dokumentaciju po definiranim procedurama
 • Odgovara za vjerodostojnost i ažurnost podataka na kreiranim dokumentima
 • Naplaćuje robu po gotovinskim računima uz kontrolu cijena
 • Odrađuje novčanu i drugu dokumentaciju u vezi sa blagajnom i predajom utroška, odgovara za njenu ispravnost te usklađuje sa zakonskim procedurama
 • Odgovara za tačnost, ovjeru, ažuriranje i arhiviranje gotovinskih faktura
 • Odgovara za sve eventualno nastale manjkove u robi i novcu na blagajni
 • Kontinuirano ovjerava, ažurira i arhivira poslovnu dokumentaciju
 • Izrađuje reklamacijske zapisnike i odgovara za ažurnost, tačnost i arhiviranje istih
 • Vodi evidenciju dnevne prisutnosti uposlenika
 • Kontinuirano dostavlja svu potrebnu poslovnu dokumentaciju računovodstvenoj agenciji
 • Obavlja poslove maloprodaje i održava prostor u kojem radi
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Direktora.

 

 

Obavezni uslovi:
 • SSS/VSS
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu na nivou B2
 • Odlično poznavanje rada na računaru, MS Office, Internet
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Platni razred: po dogovoru
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
  Kontakt osoba: Fahrudin
  Kontakt telefon: 061 130 681
  Kontakt email: fans_sarajevo@hotmail.com

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Connect with Me: