LOGOPED

Potreban broj radnika: 1
  • Rad na određeno vrijeme
  • Sarajevo
  • maj 31, 2019

JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"

Konkurs po Javnom pozivu “Posao za sve” na period od 6 mjeseci

Obavezni uslovi:
  • Diplomirani logoped-defektolog, završen Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ili drugi srodni fakultet
Da li je radno iskustvo uslov?: nije obavezno radno iskustvo
Kontakt osoba: Samira Nukić
Kontakt telefon: 033 644 897
Kontakt email: mmdizdar@yahoo.com

Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

About Author

Connect with Me: