Pedagog škole

Potreban broj radnika: 1
 • Rad na određeno vrijeme
 • Sarajevo
 • sep 23, 2019

Privatna ustanova Međunarodna Gimnazija Richmond Park International Secondary School

U skadu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i pravilnika o radu privatne ustanove Međunarodme Gimnazije Richmond Park International Secondary School Sarajevo i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Obavezni uslovi:

Završen fakultet odgovarajućeg smjera VSS

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,minimum 3 godine

Položen stručni ispit

Znanje engleskog jezika

Poznavanje rada na računaru

 

Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Kontakt osoba: Sanela Husovic
  Kontakt telefon: 033/944-130
  Kontakt email: sanela.husovic@rps.edu.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Connect with Me: