PRODAVAČ

Potreban broj radnika: 12
 • Rad na neodređeno vrijeme
 • SARAJEVO
 • sep 12, 2019

Web stranica ROBOT GENERAL TRADING Co d.o.o.

Trgovina na malo

 • -da uvijek ima dovoljno robe , asortimanski i količinski prateći lager listu Centralnog skladišta ne stariju od sedam dana i slikovnicu robe u dolasku koju mu dostavljaju komercijalisti sa referata veleprodaje, robu s prehrane  prati pomoću autonarudžbe po dobavljačima koja ga informiše koliko se robe prodalo i predlaže koliko robe treba naručiti za određeni broj dana;
 • -da svakodnevno uređuje i čisti svoj prodajni prostor ;-da svi artikli imaju vidno istaknutu cijenu , usklađenu sa trenutno važećim cjenovnikom , a koju će dobiti od osobe zadužene za štampanje cijena;
 • -da robe koje su u akciji ili na katalogu budu dodatno pozicionirane sa vidno istaknutom akcijskom cijenom koju će dobiti od svojih predpostavljenih;
 • -da svi artikli imaju zakonom propisanu deklaraciju, koja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke : naziv proizvoda , ime pod kojim se proizvod prodaje, tip proizvoda ili model proizvoda, ime i punu adresu proizvođača, za uvozne proizvode i ime i sjedište uvoznika, te zemlju porijekla;
 • -da svi artikli koji imaju ograničen rok upotrebe moraju biti u valjanom roku;
 • -da svi tehnički složeni proizvodi moraju imati uputstvo za upotrebu sa garantnimlistom u kome je navedeno koliki je garantni rok i ko su ovlašteni servisi ,
 • -da garantni list popuni u potpunosti , potpiše i pečatom ovjeri kupone;
Da li je radno iskustvo uslov?: nije obavezno radno iskustvo
Platni razred: Po dogovoru
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Na kontakt telefon
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Datum i vrijeme razgovora sa kandidatima: 13. Sep 2019.
  Kontakt osoba: Eldin Provalić
  Kontakt telefon: 033 771 487
  Kontakt email: eldin.provalic@robot.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Eldin Provalić

  Trgovina na malo

  Connect with Me: