Midhat Osmanbegović
Direktor
Ahmet Jusufović
Šef odjela interne revizije
Ibrahim Lika
Šef odjela nabavke
Igor Kamočaji
Pomoćnik direktora
Edina Ljubuškić
Rukovodilac sektora za ekonomske, računovodstvene poslove i trezor
Almina Mašin Suljagić
Rukovodilac sektora za pravne poslove
Elvedina Sabitović
Rukovodilac sektora za posredovanje u zapošljavanju i evidencije
Mahir Lokvančić
Rukovodilac sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove
Asifa Vrabac
Rukovodilac sektora za opšte-zajedničke poslove