Almina Mašin-Suljagić
VD direktorica
Ahmet Jusufović
Šef Jedinice za internu reviziju
Ibrahim Lika
Šef Jedinice za nabavke
Muhamed Bekto
Šef jedinice za saradnju sa poslodavcima
Edina Ljubuškić
Rukovodilac sektora za ekonomske poslove i trezor
Elvedina Sabitović
Rukovodilac sektora za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba
Mahir Lokvančić
Rukovodilac sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove
Asifa Vrabac
Rukovodilac sektora za opće, zajedničke i pravne poslove