Muhamed Bekto
VD direktor
Ahmet Jusufović
Šef Jedinice za internu reviziju
Ibrahim Lika
Šef Jedinice za nabavke
Jedinica za saradnju sa poslodavcima
Edina Ljubuškić
Rukovodilac sektora za ekonomske poslove i trezor
Elvedina Sabitović
Rukovodilac sektora za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba
Mahir Lokvančić
Rukovodilac sektora za podsticajne mjere zapošljavanja i informatičke poslove
Asifa Vrabac
Rukovodilac sektora za opće, zajedničke i pravne poslove