Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji  ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora možete pronaći OVDJE! 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine

 

Listu o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja “7+” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja “7+”  možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” možete pronaći OVDJE!

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” možete pronaći OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Listu o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica možete pronaći OVDJE! 

Agencija za rad i zapošljavanje BiH: Najava intervjua za Triple Win projekt

 

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da će se naredni krug intervjua za Triple Win projekt – zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj u 2023. godini održati od 16.10.2023. do 20.10.2023. godine, a rok za prijave je do 29.9.2023. godine.

O tačnim terminima i mjestima održavanja intervjua blagovremeno ćemo informirati kandidate.

 

Javni poziv je i dalje kontinuiran i otvoren cijelu godinu, a tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje.

 

 

 

Preuzeto sa www.arz.gov.ba

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: Obuka za tržište rada 2023

Obavještavamo potencijalne korisnike da je javni poziv za učešće u Programu “Obuka za tržište rada 2023” otvoren od 13.6.2023. godine do utroška sredstava, a najdalje do 15.11.2023. godine.
Više detalja o ovom Programu, načinu apliciranja i realizaciji dostupno je u tekstu Program OVDJE. 

  • Nezaposlene osobe registrirane na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH obrazac prijave (PR – 2023) mogu preuzeti OVDJE.
  • Popunjen obrazac prijave, uz propratnu dokumentaciju naznačenu na obrascu (PR – 2023), dostavlja se na adresu: Federalni zavod za zapošljavanje,  Đoke Mazalića br.3 71 000 Sarajevo

Sve ostale informacije možete pronaći na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje www.fzzz.ba.

 

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2023. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica,  te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2023. godini.

Detaljnije o Javnom pozivu i načinima prijave možete pronaći na sljedećem linku! 

 

 

Isplata novčane naknade

Obavještavamo vas da je Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo izvršila uplatu redovne novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec august, u utorak 05.09.2023. godine. 

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” možete pronaći OVDJE! 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora  možete pronaći OVDJE! 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufiinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica  možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopuni liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu u sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine po Javnom poziv u od 24.05.2023. godine

 

Listu o dopuni liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Program u sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine  možete pronaći OVDJE! 

Liste o izmjeni liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života – 40+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine

 

Lista o izmjeni liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života – 40+  možete pronaći OVDJE! 

Lista o izmjeni liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji  ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života – 40+  možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista o dopuni liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine

 

Listu o dopuni liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaćo OVDJE! 

OSAMNAESTI JAVNI POZIV za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

Centar za edukaciju “DIZART”, objavljuje

OSAMNAESTI JAVNI POZIV za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama

Uvod
Centar za edukaciju “DIZART” je upisan u Registar organizatora obrazovanja odraslih Kantona Sarajevo i realizuje Program stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama u oblasti drvne i metalske industrije.

Predmet Javnog poziva

Centar za edukaciju “DIZART” poziva zainteresovana nezaposlena lica koja imaju potrebu za obukom za sticanje novih vještina i sposobnosti za rad i programiranje na CNC i laserskim mašinama da se prijave za pohađanje Programa stručnog usavršavanja u datoj oblasti. Nastavni plan i program implementirat će kompetentna lica koja imaju dugogodišnje radno iskustvo u ovoj oblasti u savremeno opremljenim edukativnim kapacitetima sa fokusom na sticanje praktičnog znanja. Stručno usavršavanje ima za cilj povećati mogučnosti za zapošljavanje nezaposlenih lica unapređenjem njihovih kompetencija i sposobnosti, odnosno obezbijediti kvalifikovanu radnu snagu prema tekućim potrebama tržišta rada u sektoru drvne i metalske industrije.

Ciljna grupa

Na Javni poziv se mogu prijaviti nezaposlena lica registrovana u evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Novi Grad Sarajevo koja minimalno imaju formalno srednje obrazovanje, a prednost imaju tehnička zanimanja (mašinski tehničar i srodna zanimanja). Program podrazumijeva obuku grupe od 5 lica po jednom ciklusu.
Lokacija i vremenski okvir trajanja stručnog usavršavanja
Program stručnog usavršavanja će se realizovati u kapacitetima Centra za edukaciju DIZART na adresi Halilovići br. 45, poslovni objekat broj 21. u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko u trajanju od tri mjeseca (3 sata / 3 puta sedmično).

Finansijski okvir i potrebna dokumentacija

Stručno usavršavanje po ovom Javnom pozivu za krajnje korisnike, tačnije nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je besplatno. Program se provodi uz podršku Općine Novi Grad Sarajevo.
Za prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeće:
Prijava (sastavni dio ovog Javnog poziva)
Izvod iz matične knjige rođenih
Potvrda o mjestu prebivališta – CIPS
Uvjerenje o državljanstvu
Biografija sa dokazima o formalnom i neformalnom obrazovanju
Uvjerenje o nezaposlenosti iz evidencije JU Služba za zapošljavanje KS – Biro Novi Grad

Način i rok za prijavu

Prijave po ovom Javnom pozivu sa pratećom dokumentacijom dostaviti mailom na dizart.sa@gmail.com do 07.09.2023. godine. Centar za edukaciju “DIZART” zadržava pravo produženja roka za prijavu po Javnom pozivu uz aktivno posredovanje JU Služba za zapošljavanje KS u cilju obezbjeđenja potrebnog broja prijava.
Dodatne informacije
Kandidati koji zadovoljavaju kriterije ovog Javnog poziva će biti obaviješteni isključivo mailom o terminu usmenog razgovora. Za sve dodatne informacije u vezi ovog Javnog poziva možete se obratiti Organizatoru obrazovanja – Centar za edukaciju DIZART putem maila dizart.sa@gmail.com.

Javni poziv i obrazac za prijavu! 

 

 

Obavijest za poslodavce i nezaposlene osobe

Obavještavamo sve zainteresovane poslodavce i nezaposlene osobe sa područja Kantona Sarajevo da su i dalje otvoreni  sljedeći javni pozivi a sve do utroška sredstava kako slijedi:

 

Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora

Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom

Program sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine

Program sufinasniranja zapošljavanja medicinskih sestara-tehničara

Program sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja „Vaučer za posao“

Program sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i èlanova njihovih porodica

Program sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba

 

Svi aktivni javni pozivi sa pratećom dokumentacijom nalaze se na web stranici Službe, www.szks.ba u dijelu Programi-Javni pozivi.

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života- 40+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života- 40+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života- 40+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života- 40+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Listom poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života – 40+ i Listom o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina zivota – 40+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba starijih od 50 godina života – 50+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba starijih od 50 godina života – 50+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba starijih od 50 godina života – 50+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba starijih od 50 godina života – 50+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni prijedlogom Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešćee u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba starijih od 50 godina života- 50+ i prijedlogom liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba starijih od 50 godina života – 50+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine možete pronaći OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Listom poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. godine i Listom o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za ucesce u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. godine  možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Lista poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Lista poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne  ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine možete pronaći možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.