Centar za edukaciju “DIZART”: Javni poziv za prijavu nezaposlenih lica sa evidencije Biro Novi Grad Sarajevo na besplatnu obuku za CNC operatera/programera

 

DVADESETI JAVNI POZIV za prijavu zainteresovanih nezaposlenih lica za pohađanje stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama.

 1. Uvod

Centar za edukaciju “DIZART” je upisan u Registar organizatora obrazovanja odraslih Kantona Sarajevo i realizuje Program stručnog usavršavanja za programiranje i rad na CNC i laserskim mašinama u oblasti drvne i metalske industrije.

 1. Predmet Javnog poziva

Centar za edukaciju “DIZART” poziva zainteresovana nezaposlena lica koja imaju potrebu za obukom za sticanje novih vještina i sposobnosti za rad i programiranje na CNC i laserskim mašinama da se prijave za pohađanje Programa stručnog usavršavanja u datoj oblasti. Nastavni plan i program implementirat će kompetentna lica koja imaju dugogodišnje radno iskustvo u ovoj oblasti u savremeno opremljenim edukativnim kapacitetima sa fokusom na sticanje praktičnog znanja. Stručno usavršavanje ima za cilj povećati mogučnosti za zapošljavanje nezaposlenih lica unapređenjem njihovih kompetencija i sposobnosti, odnosno obezbijediti kvalifikovanu radnu snagu prema tekućim potrebama tržišta rada u sektoru drvne i metalske industrije.

 1. Ciljna grupa

Na Javni poziv se mogu prijaviti nezaposlena lica registrovana u evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Novi Grad Sarajevo koja minimalno imaju formalno srednje obrazovanje, a prednost imaju tehnička zanimanja (mašinski tehničar i srodna zanimanja). Program podrazumijeva obuku grupe od 5 lica po jednom ciklusu.

 1. Lokacija i vremenski okvir trajanja stručnog usavršavanja

Program stručnog usavršavanja će se realizovati u kapacitetima Centra za edukaciju DIZART na adresi Halilovići br. 45, poslovni objekat broj 21. u okviru Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko u trajanju od tri mjeseca (3 sata / 3 puta sedmično).

 1. Finansijski okvir i potrebna dokumentacija

Stručno usavršavanje po ovom Javnom pozivu za krajnje korisnike, tačnije nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je besplatno. Program se provodi uz podršku Općine Novi Grad Sarajevo.

Za prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeće:

 1. Prijava (sastavni dio ovog Javnog poziva)

 2. Izvod iz matične knjige rođenih

 3. Potvrda o mjestu prebivališta – CIPS

 4. Uvjerenje o državljanstvu

 5. Biografija sa dokazima o formalnom i neformalnom obrazovanju

 6. Uvjerenje o nezaposlenosti iz evidencije JU Služba za zapošljavanje KS – Biro Novi Grad

 

 1. Način i rok za prijavu

Prijave po ovom Javnom pozivu sa pratećom dokumentacijom dostaviti mailom na dizart.sa@gmail.com do 03.05.2024. godine. Centar za edukaciju “DIZART” zadržava pravo produženja roka za prijavu po Javnom pozivu uz aktivno posredovanje JU Služba za zapošljavanje KS u cilju obezbjeđenja potrebnog broja prijava.

 

Dodatne informacije

Kandidati koji zadovoljavaju kriterije ovog Javnog poziva će biti obaviješteni isključivo mailom o terminu usmenog razgovora. Za sve dodatne informacije u vezi ovog Javnog poziva možete se obratiti Organizatoru obrazovanja – Centar za edukaciju DIZART putem maila dizart.sa@gmail.com.

Javni poziv, kao i obrazac za prijavu možete pronaći OVDJE!

Obrazac za prijavu