JAVNI POZIV – ANGAŽMAN PENZIONISANIH MEDICINARA

Javni poziv – Angažman penzionisanih medicinara možete preuzeti OVDJE! 

Javni poziv

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA ODGOVARAJUĆEG STRUČNOG KADRA ZA RAD SA DJECOM SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU – ZATVOREN

Zbog velikog broja zaprimljenih aplikacija za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju, isti je zatvoren za prijave. 

JAVNI POZIV poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju možete pronaći OVDJE. 

APLIKACIJU za prijavu učešća u Programu sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju možete pronaći OVDJE. 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA „POSAO ZA SVE-19“- ZATVOREN

Zbog velikog broja zaprimljenih aplikacija za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja ” Posao za sve-19″ , isti je zatvoren za prijave. 

JAVNI POZIV poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja ” Posao za sve-19″ možete pronaći OVDJE.   –     ZATVOREN 

APLIKACIJU  za prijavu na Javni poziv poziv poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja ” Posao za sve-19″ možete pronaći OVDJE.

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU JAVNIH RADOVA-19 – ZATVOREN

Zbog velikog broja zaprimljenih aplikacija za učešće u Programu Javnih radova – 19 “, isti je zatvoren za prijave. 

JAVNI POZIV poslodavcima da se prijave za učešće u Programu Javnih radova – 19 možete pronaći OVDJE. 

APLIKACIJA za prijavu učešća  u Programu Javnih radova – 19 možete pronaći OVDJE. 

JAVNI POZIV “Pokreni svoj ICT ili kreativni biznis”

Lokalno partnerstvo za razvoj poduzetništva Centar Sarajevo poziva sve zainteresovane mlade osobe sa prijavljenim mjestom boravka u Kantonu Sarajevo, u dobi od 18 do 35 godina, a koje planiraju registrovati biznis nakon datuma zatvaranja ovog Poziva, da se prijave za učešće u Programu podrške pokretanju poduzetničkih ideja u oblastima ICT i kreativnih industrija.

javni pozic ICT

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA MEDICINSKOG KADRA U JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE I JAVNE USTANOVE IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE – COVID 19

U cilju realizacije Pograma mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva javne zdravstvene ustanove i javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite sa područja Kantona Sarajevo da prijave potrebu za zapošljavanjem medicinskog kadra, prijavljenog na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo.

JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE.

APLIKACIJU za prijavu na isti možete preuzeti OVDJE. 

Javni poziv za besplatnu obuku nezaposlenih u Centru za edukaciju Dizart

 

Poštovani, obavještavamo Vas da je objavljen Sedmi javni poziv za prijavu nezaposlenih sa evidencije Biroa Novi Grad Sarajevo za obuku i stručno usavršavanje za rad na CNC i laserskim mašinama.

Obuka se realizuje u kapacitetima Centra za edukaciju Dizart i za nezaposlena lica sa evidencije Vaše Službe (Biro Novi Grad) je besplatna.

Prijave se dostavljaju mailom na dizart@bih.net.ba do 30.06.2020. godine uz
sljedeću dokumentaciju:
– Svjedočanstvo/Diploma
– Uvjerenje sa evidencije nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje Kantona
Sarajevo
– CV sa slikom i opisom poslova koje ste do sada obavljali

Javni poziv Posao za sve – Općina Novo Sarajevo

Javni poziv Posao za sve – Općina Novo Sarajevo možete preuzeti OVDJE!

Javni poziv Posao za sve

Aplikaciju možete preuzeti OVDJE!

Aplikacija poslodavci_Novo Sarajevo -Posao za sve Final

Javni poziv ostaje otvoren do 29.06.2020.g.

Javni poziv Samozapošljavanje – Općina Novo Sarajevo

Javni poziv Samozapošljavanje – Općina Novo Sarajevo možete preuzeti OVDJE!

Javni poziv Samozaposljavanje

Aplikaciju možete preuzeti OVDJE!

Aplikacija_Samozapošljavanje

Izjavu možete preuzeti OVDJE!

I Z J A V A- samozaposljavanje- o koristenju sredstava

Izjavu možete preuzeti OVDJE!

I Z J A V A- samozaposljavanje - o objavi rezultata

Javni poziv ostaje otvoren do 29.06.2020.g.

OBAVIJEST

Javni pozivi objavljeni 21.12.2019.godine po Programu o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019.godini broj: 02-05-43790-25.1/19 od 19.12.2019 su zatvoreni i ne primaju se više aplikacije.

 

 

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo