JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE, DOKVALIFIKACIJE I PREKVALIFIKACIJE NEZAPOSLENIH OSOBA

Javni poziv nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba možete preuzeti OVDJE!

Aplikaciju za učešćče u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba možete preuzeti OVDJE!

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA SA STATUSOM ŠEHIDSKE PORODICE I PORODICE POGINULIH BRANILACA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA

Javni poziv nezaposlenim osobama sa statusom šehidske porodice i porodice poginulih branilaca da se prijave za učešće u programu sufinansiranja samozapošljavanja možete preuzeti OVDJE!

Aplikaciju za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih branilaca možete preuzeti OVDJE!

Obaveznu formu poslovnog projekta možete preuzeti OVDJE!

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA ŠEHIDSKIH PORODICA I PORODICA POGINULIH BRANILACA

Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih branilaca možete preuzeti OVDJE!

Aplikaciju za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih branilaca možete preuzeti OVDJE!

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA „50+“

Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja „50+“ možete preuzeti OVDJE!

Aplikaciju za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “50+” možete preuzeti OVDJE!

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU JAVNIH RADOVA PLUS

Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u programu javnih radova plus možete preuzeti OVDJE!

Aplikaciju za učešće u Programu javnih radova PLUS možete preuzeti OVDJE!