Liste poslodavaca koji ispunjavaju, ne ispunjavaju i koji ispunjavaju ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni prijedlogom liste za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 09.12.2020. godine

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u  Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve možete pronaći OVDJE. 

Listu poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u  Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve možete pronaći OVDJE. 

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni prijedlogom liste poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja možete pronaći OVDJE. 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove sa područja Kantona Sarajevo po Javnom pozivu od 09.12.2020. godine

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove sa područja Kantona Sarajevo po Javnom pozivu od 09.12.2020. godine možete pronaći OVDJE. 

Listu poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove sa područja Kantona Sarajevo po Javnom pozivu od 09.12.2020. godine možete pronaći  OVDJE. 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

 

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja vatrogasaca pripravnika po Javnom pozivu od 09.12.2020. godine

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja vatrogasaca pripravnika po Javnom pozivu od 09.12.2020. godine možete pronaći OVDJE. 

Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju po Javnom pozivu od 19.10.2020. godine

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju po Javnom pozivu od 19.10.2020. godine možete preuzeti OVDJE! 

Listu poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju po Javnom pozivu od 19.10.2020. godine možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo. (više…)

Liste poslodavaca koji ispunjavaju, ispunjavaju ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni prijedlogom liste poslodavaca i koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve – 19 po Javnom pozivu od 19.10.2020. godine

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve – 19 po Javnom pozivu od 19.10.2020. godine možete pronaći OVDJE! 

 

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve – 19 po Javnom pozivu od 19.10.2020. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni prijedlogom liste poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve – 19 u možete  pronaći OVDJE!

 

Lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve – 19 po Javnom pozivu od 19.10.2020. godine možete pronaći OVDJE!

 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

 

Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu Javnih radova -19 po Javnom pozivu od 19.10.2020. godine

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu Javnih radova -19 po Javnom pozivu od 19.10.2020. godine možete pronaći  OVDJE!

 

Listu poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu Javnih radova -19 po Javnom pozivu od 19.10.2020. godine možete pronaći OVDJE!

 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

 

Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove i javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite – COVID 19 po javnom pozivu od 31.08.2020.godine

Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove i javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite – COVID 19 po javnom pozivu od 31.08.2020.godine možete preuzeti OVDJE!

 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine

Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine možete preuzeti OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu javnih radova PLUS po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu javnih radova PLUS po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu javnih radova PLUS po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu javnih radova PLUS po Javnom pozivu od 21.12.2019. godine možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu od 21.12.2019. godine. ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu od 21.12.2019. godine

Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu od 21.12.2019. godine. ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu od 21.12.2019. godine; Lista aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu od 21.12.2019. godine možete preuzeti OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.