Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji  ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora možete pronaći OVDJE! 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine

 

Listu o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja “7+” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja “7+”  možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” možete pronaći OVDJE!

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” možete pronaći OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Listu o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica možete pronaći OVDJE! 

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” možete pronaći OVDJE! 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora  možete pronaći OVDJE! 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufiinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica  možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopuni liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu u sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine po Javnom poziv u od 24.05.2023. godine

 

Listu o dopuni liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Program u sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine  možete pronaći OVDJE! 

Liste o izmjeni liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života – 40+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine

 

Lista o izmjeni liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života – 40+  možete pronaći OVDJE! 

Lista o izmjeni liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji  ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života – 40+  možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista o dopuni liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine

 

Listu o dopuni liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaćo OVDJE! 

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života- 40+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života- 40+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života- 40+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života- 40+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Listom poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života – 40+ i Listom o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina zivota – 40+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba starijih od 50 godina života – 50+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba starijih od 50 godina života – 50+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba starijih od 50 godina života – 50+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba starijih od 50 godina života – 50+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni prijedlogom Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešćee u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba starijih od 50 godina života- 50+ i prijedlogom liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba starijih od 50 godina života – 50+ po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine možete pronaći OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Listom poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. godine i Listom o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za ucesce u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. godine  možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Lista poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Lista poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne  ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine možete pronaći možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine možete pronaći možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja mladih nezaposlenih osoba do 35 godina života po Javnom pozivu od 17.05.2023. 

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja mladih nezaposlenih osoba do 35 godina života po Javnom pozivu od 17.05.2023. možete pronaći OVDJE!

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni prijedlogom Liste aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja mladih nezaposlenih osoba do 35 godina života po Javnom pozivu od 17.05.2023. možete pronaći OVDJE!

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja mladih nezaposlenih osoba do 35 godina života po Javnom pozivu od 17.05.2023. možete pronaći OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. 

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. možete pronaći OVDJE!

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. možete pronaći OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve” po Javnom pozivu od 24.05.2023. 

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve” po Javnom pozivu od 24.05.2023.  možete pronaći OVDJE!

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve” po Javnom pozivu od 24.05.2023.  možete pronaći OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja NK, PK i NSS po Javnom pozivu od 24.05.2023. 

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja NK, PK i NSS po Javnom pozivu od 24.05.2023. možete pronaći OVDJE!

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja NK, PK i NSS po Javnom pozivu od 24.05.2023. možete pronaći OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica po Javnom pozivu od 24.05.2023. 

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica po Javnom pozivu od 24.05.2023.  možete pronaći OVDJE!

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica po Javnom pozivu od 24.05.2023.  možete pronaći OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca-branitelja “Vaučer sa posao 2023” po Javnom pozivu od 24.05.2023. 

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca-branitelja “Vaučer sa posao 2023” po Javnom pozivu od 24.05.2023. možete pronaći OVDJE!

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca-branitelja “Vaučer sa posao 2023” po Javnom pozivu od 24.05.2023. možete pronaći OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom po Javnom pozivu od 24.05.2023. 

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom po Javnom pozivu od 24.05.2023. možete pronaći OVDJE!

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom po Javnom pozivu od 24.05.2023. možete pronaći OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo