Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 15.03.2024. godine

 

Lista poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji  ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja Posao za sve možete pronaći OVDJE!

 

Lista poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja Posao za sve možete pronaći OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje po Javnom pozivu od 30.10.2023. godine

 

Listu o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje možete pronaći OVDJE! 

 

Listu o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje možete pronaći OVDJE! 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja doktora medicine, doktora veterine i doktora stomatologije po Javnom pozivu od 15.03.2024. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja doktora medicine, doktora veterine i doktora stomatologije možete pronaći OVDJE! 

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja doktora medicine, doktora veterine i doktora stomatologije možete pronaći OVDJE! 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja, maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica po Javnom pozivu od 15.03.2024. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja, maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica možete pronaći OVDJE! 

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja, maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica možete pronaći OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja VSS i VŠS po Javnom pozivu od 15.03.2024. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja VSS i VŠS možete pronaći OVDJE! 

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja VSS i VŠS možete pronaći OVDJE! 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja u komunalnoj privredi, šumsko-uzgojnim radovima, socijalnoj zaštiti, kulturi i sajamskim manifestacijama po Javnom pozivu od 15.03.2024. godine

 

Lista poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja u komunalnoj privredi, šumsko-uzgojnim radovima, socijalnoj zaštiti, kulturi i sajamskim manifestacijama možete pronaći OVDJE! 

 

Lista poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja u komunalnoj privredi, šumsko-uzgojnim radovima, socijalnoj zaštiti, kulturi i sajamskim manifestacijama možete pronaći OVDJE! 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Nova prilika po Javnom pozivu od 30.10.2023. godine

 

Lista o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Nova prilika možete pronaći OVDJE! 

 

Lista o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Nova prilika možete pronaći OVDJE! 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje po Javnom pozivu od 30.10.2023. godine

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje  možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju i ispunjavaju uslove za ucešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja – 100+ po Javnom pozivu od 30.10.2023. godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Listom poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja – 100+ po Javnom pozivu od 30.10.2023. godine

 

Lista poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja – 100+ , ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Listom poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja – 100+ možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja –100+ možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje po Javnom pozivu od 30.10.2023. godine

 

Lista o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Nova prilika po Javnom pozivu od 30.10.2023. godine

 

Lista o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji  ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja Nova prilika možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja Nova prilika možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje po Javnom pozivu od 30.10.2023. godine

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje možete pronaći OVDJE! 

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo. 

Liste o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Nova prilika po Javnom pozivu od 30.10.2023. godine

 

Lista o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji  ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Nova prilika možete pronaći OVDJE! 

 

Lista o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Nova prilika možete pronaći OVDJE! 

 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenirn osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenirn osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenirn osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja “Vaučer za posao” možete pronaći OVDJE! 

 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje po Javnom pozivu od 30.10.2023. godine

 

Lista poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje možete pronaći OVDJE! 

 

Lista poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora možete pronaći OVDJE! 

 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Nova prilika po Javnom pozivu od 30.10.2023. godine

 

Lista poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Nova prilika  možete pronaći OVDJE! 

 

Lista poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Nova prilika možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za ušešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Lista o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za ušešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica možete pronaći OVDJE!

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara po Javnom pozivu od 17.05.2023. godine

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja medicinskih sestara – tehničara možete pronaći OVDJE!

 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja medicinskih sestara – tehničara možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja Javnih radova PLUS po Javnom pozivu od 30.10.2023. godine

 

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja Javnih radova PLUS po Javnom pozivu od 30.10.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

 

Lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja Javnih radova PLUS po Javnom pozivu od 30.10.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koje ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koje ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za ucešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 100+ po Javnom pozivu od 30.10.2023. godine

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za ucešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 100+ po Javnom pozivu od 30. 10.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za ucešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 100+ po Javnom pozivu od 30. 10.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

 

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” po Javnom pozivu od24.05.2023. godine možete pronaći OVDJE! 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. godine

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja tesko upošljivih kategorija nezaposlenih možete pronaći OVDJE! 

Liste o dopununama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja tesko upošljivih kategorija nezaposlenih po Javnom pozivu od 04.05.2023.godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni prijedlogom Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja tesko upošljivih kategorija nezaposlenih po Javnom pozivu od 17.05.2023.godine možete preuzeti OVDJE!

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja tesko upošljivih kategorija nezaposlenih osoba možete pronaći OVDJE!  

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopunama Listi poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

Listu o dopunama Listi poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom možete pronaći OVDJE! 

Listu o dopunama Listi poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji  ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom možete pronaćOVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora možete pronaći OVDJE!

Lista o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji  ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora možete pronaći OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” po Javnom pozivu od 24.05.2023.godine

Liste o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” po Javnom pozivu od 24.05.2023.godine možete preuzeti OVDJE!

 

Liste o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” po Javnom pozivu od 24.05.2023.godine možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Liste o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 24.05.2023.godine

Liste o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 24.05.2023.godine možete preuzeti OVDJE!

 

Liste o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji  ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 24.05.2023.godine možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života -40+ po Javnom pozivu od 17.05.2023.godine

Liste o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života -40+ po Javnom pozivu od 17.05.2023.godine možete preuzeti OVDJE!

Liste o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života -40+ po Javnom pozivu od 17.05.2023.godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni prijedlogom Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života -40+ po Javnom pozivu od 17.05.2023.godine možete preuzeti OVDJE!

Liste o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji  ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života -40+ po Javnom pozivu od 17.05.2023.godine možete preuzeti OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” po Javnom pozivu od 24.05.2023.godine

Liste o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” po Javnom pozivu od 24.05.2023.godine možete preuzeti OVDJE!

 

Liste o dopuni Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “7+” po Javnom pozivu od 24.05.2023.godine možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.