JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE ZA RAD NA RAČUNARU- II CIKLUS

Na osnovu Sporazuma br. 02/03-14-14556/17 – III potpisanog između Općine Novi Grad Sarajevo i partnera na Projektu “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, projektni partneri Udruženje Centar za razvoj socijalnog poduzetništva i JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo za potrebe realizacije Programa obuke nezaposlenih osoba, o b j a v l j u j u:

JAVNI POZIV nezaposlenim osobama za prijavu učešća u Programu obuke za rad na računaru - II ciklus koji možete preuzeti OVDJE

Tagovi: