knjigovezac

Potreban broj radnika: 2

a.dizajn.doo

offset štamparija sa svim mašinama za doradu

Rad na mašinama za doradu – falc mašina, “nož”, koričara, binder mašina

Obavezni uslovi:

Srednja grafička škola ili dugogodišnje iskustvo

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Platni razred: do dogovoru
Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
Datum i vrijeme razgovora sa kandidatima: 29. Jan 2020.
Kontakt osoba: Jasmin Maričić
Kontakt telefon: 061 102 106
Kontakt email: adizajndoo@gmail.com

Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

About Author

a.dizajn

offset štamparija sa svim mašinama za doradu

Connect with Me: