offset mašinista

Potreban broj radnika: 1

a.dizajn.doo

ofsset štamparija sa svim mašinama za doradu

rad na offset mašinama Rolland dvobojne

Obavezni uslovi:

Srednja grafička škola

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Platni razred: po dogovoru
Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
Datum i vrijeme razgovora sa kandidatima: 29. Jan 2020.
Kontakt osoba: a.dizajn
Kontakt telefon: 033 587 002
Kontakt email: adizajndoo@gmail.com

Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

About Author

a.dizajn

offset štamparija sa svim mašinama za doradu

Connect with Me: