Tehnički sekretar

Potreban broj radnika: 1
  • Rad na određeno vrijeme
  • Sarajevo
  • Prijave su zatvorene

Ad Harbi d.o.o

primanje poziva; slanje dopisa; prijem, protokolisanje i slanje pošte; protokolisanje faktura; vođenje evidencije o radnom vremenu radnika; arhiviranje dokumenata; vođenje brige o ulaznoj/izlaznoj dokumentaciji; nabavka kancelarijskog pribora; praćenje svih potreba organizacije i posjeta klijenata i dr.

Obavezni uslovi:

SSS

Dodatni uslovi:

radno iskustvo poželjno, poznavanje rada na računaru, CV slati nanaznačeni mail

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
Kontakt osoba: Enita
Kontakt telefon: 033 629 883 Mobitel: 061 153 421
Kontakt email: info@adharbi.ba