Računovođa (m/ž)

Potreban broj radnika: 1
 • Hadžići
 • mar 2, 2020

Agrinatura d.o.o.

Izrada finansijskih planova, analiza i izveštaja;
Održavanje likvidnosti i solventnosti;
Redovno praćenje i primjena zakonskih propisa iz djelokruga finansijsko-računovodstvenih poslova;
Kontakti sa finansijskim i relevantnim državnim institucijama;
Ostale dužnosti propisane po sistematizaciji radnog mesta i po nalogu direktora

Obavezni uslovi:

Završen ekonomski fakultet (poželjan certifikat za samostalnog računovođu);
Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;
Poznavanje MS Office paketa ili nekog drugog odgovarajućeg paketa;
Znanje engleskog i/ili njemačkog jezika;
Dobre komunikacijske vještine, flexibilnost i prilagodljivost

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
  Kontakt osoba: Nataša
  Kontakt email: natasa.kuljic@agrinatura.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Connect with Me: