Stručni saradnik/ca za poslove Odjeljenja ANUBiH

Potreban broj radnika: 1
  • Rad na određeno vrijeme
  • Sarajevo
  • jul 27, 2024

Akademija nauka i umjetnosti BiH

obavlja stručno-administartivne poslove za potrebe rada Odjeljenja ANUBiH, odbora i komisija, provodi zaključke ANUBIH, organizuje i usmjerava rad odjeljenja ANUBiH, sarađuje s drugim stručnim saradnicima odjeljenja i Službama Sekretarijata, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršava poslove iz područja rada odjeljanja ANUBiH, sarađuje u pripremi i održavanju manifestacija odjeljenja, sarađuje s članovim odjeljknja u pripremi i realizaciji aktivnosti koje članovi sprovode putem odjeljnjanjegovih odbora i komisija

Obavezni uslovi:

VSS

Dodatni uslovi:

engleski jezik aktivno, poznavanje rada na računaru, 3 godine radnog iskustva na administrativnim poslovima, komunikativnost, sistematičnost, organizovanost, pismenost, sposobnost za timski rad, Cv slati na naznačeni mail

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
Kontakt osoba: Amra Avdagić
Kontakt telefon: 033 560 700
Kontakt email: aavdagic@anubih.ba

Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.