Građevinski Inženjer

Potreban broj radnika: 1

Web stranica Buroj International Group

Rad na projektu Buroj Ozone, više informacija na našoj web stranici

Obavezni uslovi:

Engleski jezik i radno iskustvo

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Platni razred: Po dogovoru
Način prijave na oglas:
  • Na kontakt email za prijave
  • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
    Kontakt osoba: Lejla
    Kontakt telefon: 033/223-333
    Kontakt email: hr@burojo3.ba
    Connect with Me: