DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEUT U ODJELU ZA NEUROREHABILITACIJU I ROBOTSKU REHABILITACIJU

Potreban broj radnika: 1
  • Rad na određeno vrijeme
  • Sarajevo
  • jun 30, 2024

USZ Dom Familia

Tražimo diplomiranog fizioterapeuta za rad u odjelu za neurorehabilitaciju i robotsku rehabilitaciju. Glavne odgovornosti uključuju procjenu i planiranje terapije za pacijente s neurološkim poremećajima, provođenje rehabilitacijskih tretmana uz pomoć robotskih sistema, te kontinuirano praćenje i evaluaciju napretka pacijenata. Kandidat će također raditi u multidisciplinarnom timu, sudjelovati u edukaciji pacijenata i njihovih obitelji, te doprinositi razvoju novih terapijskih pristupa i protokola. Uvjeti: • Diplomirani fizioterapeut sa važećom licencom za rad • Iskustvo u neurorehabilitaciji (poželjno) • Poznavanje rada s robotskim rehabilitacijskim sustavima (prednost) • Sposobnost rada u timu, dobra komunikacija i empatija • Spremnost na kontinuiranu edukaciju i profesionalni razvoj

Obavezni uslovi:
  • Diplomirani fizioterapeut
Kontakt telefon: 033 956 480
Kontakt email: ivana@familia.ba