DOKTOR MEDICINE

Potreban broj radnika: 1

JU Dom zdravlja Velika Kladuša

  • Poslovi doktora medicine
Obavezni uslovi:
  • VSS, Medicinski fakultet - doktor medicine 
  • Položen stručni ispit
Kontakt telefon: 060 3333 430
Kontakt email: dom.zdr@gmail.com

About Author

Connect with Me: