CARINSKI DEKLARANT

Potreban broj radnika: 1
 • Sarajevo
 • jan 28, 2021

Web stranica Express Courier d.o.o. Sarajevo

Ovlašteni Zastupnik za UPS u Bosni i Hercegovini

Express Courier d.o.o. Sarajevo raspisuje oglas za prijem uposlenika u radni odnos na sljedeću poziciju:

CARINSKI DEKLARANT

Lokacija: Sarajevo

Vaši zadaci:

•           Obavljanje poslova carinskog deklaranta

•           Prikupljanje, obrada dokumentacije za zaprimanje, carinjenje i otpremu robe, kontrola dokumentacije nakon završenog postupka,

•           Komercijalna obrada pozicija, kalkuliranje troškova i obavljanje operativnih poslova na području logistike u skladu sa zakonima i drugim propisima,

•           Sastavljanje i potpisivanje potrebne carinske dokumentacije, u skladu s ovlaštenjima, prijevoznim ispravama, te ostalom dokumentacijom, reklamacijskim zahtjevima i zapisnicima obavljanje drugih poslova u carinskom postupku.

•           Ažurno vođenje evidencije svih uvoza i izvoza i usaglašavanje sa drugim odjelima u okviru organizacije,

•           Pripremanje kompletne dokumentacije potrebne za izvoz/uvoz, carinjenje robe, certifikata itd.

•           Praćenje carinskih zakona uključujući i međunarodne ugovore

•           Komunikacija sa klijentima

•           Ostali administrativni poslovi vezani za izvoz/uvoz robe

Obavezni uslovi:

•           Minimalna stručna sprema SSS,

•           Iskustvo na navedenim poslovima minimalno 2 godine/poželjno

•           Položen ispit za carinskog deklaranta/poželjno

•           Poznavanje engleskog ili njemačkog jezika

•           Poznavanje rada na računaru

•           Komunikativnost, dinamičnost, samostalnost i odgovornost u radu

•           Spremnost na timski rad

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Platni razred: po dogovoru
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima
  Datum i vrijeme razgovora sa kandidatima: -
  Kontakt osoba: Mirza
  Kontakt telefon: 033 788 160
  Kontakt email: info@ecbh.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Mirza Bavčić

  Ovlašteni Zastupnik za UPS u Bosni i Hercegovini

  Connect with Me: