ORGANIZATOR DRUMSKOG TRANSPORTA

Potreban broj radnika: 1
 • Sarajevo
 • okt 30, 2020

Web stranica Express Courier d.o.o. Sarajevo

Ovlašteni Zastupnik za UPS u Bosni i Hercegovini

Express Courier d.o.o. Sarajevo raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću poziciju: organizator transporta – 1 izvršilac.

Opis poslova:

–          Prijem i realizacija zahtjeva za međunarodni transport te organizacija transporta robe

–          Organizacija utovara i istovara robe

–          Praćenje i kontrola kamiona i vozača preko GPS-a

–          Operativno odrađivanje procesa prodaje usluga transporta

–          Izrada kalkulacija i ponuda za transport, te ostale prateće dokumentacije

–          Održavanje i unapređenje odnosa sa postojećim kupcima, te pronalaženje novih

–          Korespondencija sa klijentima

–          Prodaja i sastavljanje ponuda komitentima,

–          Praćenje, poštivanje svih carinskih propisa, zakona kao i svih akata, uputstava i procedura Društva

–          Komercijalna obrada pozicija, kalkulisanje troškova i obavljanje zahtjevnih stručnih operativnih poslova sa područja špedicije u skladu sa propisima

–          Podrška vozačima, ili trećim osobama koje sudjeluju u realizaciji otpreme/dopreme

–          Fakturiranje usluga transporta

–          Obavještavanje klijenata o statusu naloga e-mailom, ili zadanim obrascem

–          Izdavanje naloga za utovar/istovar

–          Praćenje, naplata i odgovornost za potraživanja od kupaca

–          Obavještavanje nadređenih o eventualnim nastalim neispravnostima u prijevoznom procesu te njihovo rješavanje u saradnji sa istima

–          praćenje procesa transporta kroz nalog kupca u otpremi i dopremi,

–          Izrada dnevnih / sedmičnih / mjesečnih izvještaja

–          Uska saradnja sa ostalim odjelima i zaposlenicima u procesu logistike

–          Svakodnevno planiranje, organizacija i kontrola dostave i preuzimanja pošiljki po adresama i dostavnim listama

–          Kreiranje i predlaganje rasporeda linija i vozila u mreži centra

–          Korespondencija sa domaćim i ino prijevoznicima

–          Izvršavanje naloga dobivenih od nadređenih

–          Praćenje zakonskih propisa u okviru svog djelovanja

–          Redovno ažuriranje ključnih podataka u procesu transporta, od planiranog datuma utovara, stvarnog datuma utovara pa sve do planiranog istovara tj. stvarnog datuma istovara i ažuriranje dokaza o izvršenom istovaru

–          Analiza uspješnosti obavljenog posla, troškova vezanih za transport, uredno i ažurno vođenje evidencije, odlaganje i čuvanje dokumentacije, ažuriranje baza podataka

–          Učestvovanje u odabiru najboljih komercijalno-operativnih rješenja

–          Obavljanje svih drugih poslova u skladu sa potrebama nesmetanog odvijanja posla, kao i sa

nalogom neposrednog rukovodioca

Obavezni uslovi:

– VSS ili SSS – saobraćajni smjer
– Dvije godine radnog iskustva na poslovima organizacije transporta
– Potrebna znanja i sposobnosti: komunikacijske I pregovaracke sposobnosti, rad na računaru, poznavanje engleskog ili njemačkog jezika
– Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Platni razred: po dogovoru
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Kontakt osoba: Mirza Bavčić
  Kontakt telefon: 033 788 160
  Kontakt email: info@ecbh.ba

  Prije podnošenja zahtjeva za ovu poziciju morate poslati svoj online CV. Kliknite dugme u nastavku da biste nastavili.

  About Author

  Mirza Bavčić

  Ovlašteni Zastupnik za UPS u Bosni i Hercegovini

  Connect with Me: