FACILITY TEHNIČAR/MONTER (MAŠINSTVO)

Potreban broj radnika: 1
  • Sarajevo
  • jul 31, 2024

Atalian Global Services BH d.o.o

~1466003
Kontakt telefon: 061 425 776 ; 033/207 357
Kontakt email: lejla.suljevic@atalianworld.com