FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Potreban broj radnika: 1

PZU OGRANAK APOTEKA"MEDICA"

Prijem i kontrola količine i kvaliteta robe; Slaganje robe prema ATC klasifikaciji, Isticanje cijena; Rad s pacijentima u okviru zakonom dozvoljenih referenci; Rad na izradi laboratorijskih pripravaka i evidentiranje lab. dnevnika

Obavezni uslovi:
  • SSS, farmaceutski tehničar
  • Poznavanje engleskog jezika
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov
Kontakt telefon: 061/462-254 i 062/604-697
Kontakt email: sarajevo@apotekamedica.ba