FIZIOTERAPEUT

Potreban broj radnika: 2
  • Sarajevo
  • mar 20, 2021

Web stranica Privatna praksa za fizioterapiju FM1

  • Kineziterapija, elektroterapija, fizikalna terapija
Obavezni uslovi:
  • SSS/VSS - fizioterapeut
  • Engleski jezik aktivno
  • Poznavanje rada na računaru
  • Položen stručni ispit
  • Samostalan rad sa pacijentom
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Kontakt telefon: 061 226 000
Kontakt email: fadila.milavica@gmail.com

About Author

Connect with Me: