GERONTODOMAĆICA

Potreban broj radnika: 3
  • Sarajevo
  • apr 26, 2024

USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE "HILFSWERK KUĆA PODRŠKE"

  • Kućni poslovi
Obavezni uslovi:
  • NK radnik
Dodatni uslovi:
  • Komunikativna i empatična osoba
Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Kontakt telefon: 061 107 336; 061 734 791
Kontakt email: kuca.podrske@hwi.ba