Nastavnik matematike

Potreban broj radnika: 1
 • Sarajevo
 • sep 23, 2021

JU OŠ Džemaludin Čaušević

rad u nastavi 16 časova nedeljno

Obavezni uslovi:

VSS

viša pedagoška ili akademija grupa matematika ili gdje je matematika glavni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi

Prirodnomatematski fakultet ( Nastavnički smjer ) grupa matematika ili gdje je matematika glavni ili ravnopravan predmet u dvopredmetnoj grupi ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi

filozofski fakultet grupa matematika ili grupa gdje je matematika glavni ili ravnopravan predmet u dvopredmetnoj grupi ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi

Način prijave na oglas:
 • Na kontakt telefon
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Kontakt osoba: Šarkinović Beba
  Kontakt telefon: 033 713 920

  About Author

  Connect with Me: