Defektolog -član mobilnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju

Potreban broj radnika: 1

JU OŠ Hilmi-efendja Šarić

član mobilnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju za područje Trnovo i Hadžići

Obavezni uslovi:

VSS dipl.defektolog

Dodatni uslovi:

poželjno radno iskustvo, CV slati na naznačeni mail

Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno
Način prijave na oglas:
 • Na kontakt email za prijave
 • Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima
  Kontakt osoba: Zineta Bajrić
  Kontakt telefon: 033 428 395 / 061 103 037
  Kontakt email: oshilmi@bih.net.ba

  About Author

  Connect with Me: